Vælg tegnenes placering, størrelse, rotation og afstand.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Placering.

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og vælg fanebladet Modificer/Ny - Justering.


Ændringerne er anvendt til den aktuelle markering, til hele ordet som indeholder markøren, eller at den ny tekst som du skriver.

Placering

Definer indstillingerne "sænket eller hævet skrift" for et tegn.

Hævet skrift

Formindsker skriftstørrelsen på den valgte tekst og løfter den fra grundlinjen.

Normal

Fjerner hævet eller sænket formatering.

Sænket skrift

Formindsker skriftstørrelsen på den valgte tekst og sænker den under grundlinjen.

Hæv/sænk med

Indtast den afstand, du vil hæve eller sænke den markerede tekst med i forhold til grundlinjen. Et hundrede procent er lig med højden af skrifttypen.

Relativ skriftstørrelse

Indtast den størrelse, du vil formindske den valgte teksts skriftstørrelse med.

Automatisk

Indstiller automatisk den værdi, hvormed den markerede tekst bliver hævet eller sænket i forhold til grundlinjen.

Rotation/skalering

Skaler bredde

Indtast den procent af skrifttypens bredde, som den valgte tekst skal strækkes eller sammenpresses med.

Afstand

Angiver afstanden mellem enkelte tegn.

Afstand

Specificerer afstanden mellem tegnene i den valgte tekst. For udvidet eller indsnævret afstand skal du indtaste den værdi, som du vil udvide eller indsnævre teksten med i talfeltet.

Tipikon

For at øge afstanden sætter du en positiv værdi; for at formindske den, sætter du en mindre.


Parvis knibning

Juster afstanden mellem tegnene i den specifikke bogstavkombination automatisk .

Knibning er kun tilgængelig for bestemte skrifttyper og kræver at din printer understøtter denne indstilling.

Eksempelfelt

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Anvend

Anvende de tilrettede eller valgte værdier uden at lukke dialogen.

Støt os venligst!