Skrifteffekter

Vælg de skrifteffekter du ønsker at bruge.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Skrifteffektter.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Font Effects tab.


Billede af dialogen Skrifteffekter

Ændringerne er anvendt til den aktuelle markering, til hele ordet som indeholder markøren, eller at den ny tekst som du skriver.

Skriftfarve

Sætter farven for den valgte tekst. Hvis du vælger Automatisk, bliver tekstfarven sat til sort ved lys baggrund og til hvid ved mørk baggrund.

warning

Tekstfarven ignoreres på skærmen, hvis afkrydsningsfeltet Brug automatisk skriftfarve til skærmvisning er valgt i LibreOffice - Tilgængelighed.


Transparens

Indstiller teksttegnenes transparens. Værdien 100% betyder helt transparent, mens 0% betyder overhovedet ikke transparent.

Tekstdekoration

Overlinjering

Marker den overstregningstypografi du vil bruge. Hvis du kun vil overstrege ord, skal du markere feltet Ordvis.

Overlinje farve

Vælg farve til overstregningen.

Gennemstreget

Vælg en gennemstregningstypografi til den valgte tekst.

note

Hvis du gemmer dit dokument i MS Word-format, vil alle gennemstregstypografierne blive konverteret til enkelt-stregstypen.


Understregning

Marker den understregningstypografi, du vil bruge. Hvis du kun vil understrege ord, skal du markere feltet Ordvis .

note

Hvis du anvender understregning til en tekst i hævet skrift, forhøjes understregningen til niveauet for den hævede skrift. Hvis den hævede skrift er indeholdt i et ord med normal tekst, opløftes understregningen ikke.


Ikon på formateringslinjen:

Ikonet Understreg

Understreg

Understregningsfarve

Vælg understregningsfarve.

Ordvis

Anvender den valgte typografi udelukkende på ord og ignorerer mellemrum.

Effekter

Vælg de skrifteffekter du ønsker at anvende.

Relief

Marker en reliefeffekt til den valgte tekst. Effekten Ophøjet relief løfter tegnene fra siden. Effekten Indgraveret relief trykker tegnene ind i siden.

Disposition

Viser omridset af de valgte tegn. Denne effekt virker ikke på alle skrifttyper.

Skygge

Tilføjer en skygge under og til højre for de valgte tegn.

Understøttelse af asiatiske sprog

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Fremhævningstegn

Vælg et tegn, som skal vises over eller under hele den valgte tekst.

Placering

Vælg, hvor accenttegnet skal vises.

Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!