Scan

Indsætter et indskannet billede i dit dokument.

For at indsætte et indskannet billede, skal driveren til din skanner være installeret.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan.


Select Source

Vælger den skanner, som du vil bruge.

Anmod

Skanner et billede og indsætter derefter resultatet i dokumentet. Skannerdialogen kommer fra skannerprogrammet.

Støt os venligst!