Liste

Accepter eller afvis individuelle ændringer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Rediger ▸ Registrer ændringer ▸ Håndter ▸ (fanebladet) Liste.

Vælg Funktioner ▸ Autokorrektur ▸ Anvend og rediger. Dialogen Autokorrektur kommer frem.
Klik på knappen Rediger ændringerog navigér til (fanebladet) Liste.


Fanebladet Liste viser alle de registrerede ændringer i det aktuelle dokument. Hvis du vil filtrere denne liste skal du klikke på fanebladet Filter, og vælg så dine filterkriterier.

Vælg felt

Viser de ændringer, der blev registreret i dokumentet. Når du vælger en post på listen, fremhæves ændringen i dokumentet. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen. Hold tasten nede, mens du klikker for at markere flere poster på listen.

tip

For at redigere kommentaren til et punkt på listen, højreklik på elementet og vælg så Rediger - Kommentar.


Når du accepterer eller afviser en ændring, bliver elementerne på listen sorteret efter "Accepteret" eller "Afvist" status.

Handling

Oplister ændringerne som er lavet i dokumentet.

Forfatter

Oplister brugeren, som har lavet ændringen.

Dato

Oplister dato og tid for hvornår ændringen er udført.

Kommentar

Oplister de kommentarer, der er tilknyttet ændringerne.

Accepter

Accepterer den valgte ændring og fjerner fremhævningen fra ændringen i dokumentet.

Afvis

Afviser den valgte ændring og fjerner fremhævningen fra ændringen i dokumentet.

Accepter alle

Accepterer alle ændringer og fjerner fremhævningen i dokumentet.

Afvis alle

Forkaster alle ændringer og fjerner fremhævningen i dokumentet.

Der er yderligere kommandoer i genvejsmenu fra listen:

Rediger kommentar

Rediger kommentaren for den valgte ændring.

Sortér

Sorterer listen efter kolonneoverskrifterne.

Handling

Sorterer listen efter typen af ændring.

Forfatter

Sorterer listen efter forfatter.

Dato

Sorterer listen efter dato og tid.

Kommentar

Sorterer listen efter de kommentarer, der er tilknyttet ændringerne.

Dokumentplacering

Sorterer listen i omvendt rækkefølge i henhold til positionen for ændringerne i dokumentet. Dette er standard som sorteringsmetode.

Støt os venligst!