Viser Sporingsændringer

Viser eller skjuler registrerede ændringer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Rediger - Spor ændringer - Vis.

On the Track Changes toolbar, click

Ikonet Vis registrer ændringer

Vis registrer ændringer


Du kan ændre opmærkningselementernes visningsegenskaber ved at vælge i dialogfeltet Indstillinger.

Når du hviler musemarkøren over en ændring, der er mærket op i dokumentet, vises et Tip med forfatteren samt dato og klokkeslæt for ændringen.

Støt os venligst!