Objektrammeegenskaber

Ændrer egenskaberne for den valgte flydende ramme. Flydende rammer fungerer bedst når de indeholder et html-dokument, og når de indsættes i et andet html-dokument.

For at tilgå denne kommando...

Select a frame, then choose Edit - OLE Object - Properties.

Åbn den markerede rammes kontekstmenu og vælg Egenskaber.


Navn

Indtast et navn på den flydende ramme. Navnet må ikke indeholde mellemrum, specialtegn eller begynde med en understregning ( _ ).

Indhold

Indtast stien og navnet på den fil, som du vil vise i den flydende ramme. Du kan også klikke på knappen Gennemsøg og finde den fil, som du vil vise. Du kan for eksempel taste:

Gennemse

Find den fil, som du vil vise i den valgte objektramme, og klik så på Åbn.

Rullebjælke

Tilføjer eller fjerner en rullebjælke i den markerede objektramme.

Aktiver

Viser scrollbar for den flydende ramme.

Deaktiver

Gemmer scrollbar for den flydende ramme.

Automatisk

Markér denne valgmulighed hvis den aktuelt aktive flydende ramme kan have en rullebjælke.

Kant

Viser eller skjuler objektrammens kant.

Aktiver

Viser kanten på en flydende ramme.

Deaktiver

Skjuler kanten på den flydende ramme.

Fyldning

Definer hvor meget plads, der skal være mellem kanten af objektrammen og indholdet af objektrammen under forudsætning af, at både dokumentet indeni og udenfor objektrammen er et HTML-dokument.

Bredde

Indtast størrelsen på den vandrette afstand, som du ønsker mellem de højre og venstre kanter af objektrammen og indholdet af rammen. Dokumenterne både indenfor og udenfor objektrammen skal være et HTML-dokument.

Standard

Knytter sig til vandret standardafstand.

Højde

Indtast størrelsen på den lodrette afstand, som du ønsker mellem top- og bundkanter af objektrammen og indholdet af rammen. Dokumenterne både indenfor og udenfor objektrammen skal være et HTML-dokument.

Standard

Knytter sig til lodret standardafstand.

Støt os venligst!