Navigator til hoveddokumenter

I et Hoveddokument kan du skifte mellem normalvisning og hoveddokumentsvisning i Navigator.

Navigatoren oplister hovedkomponenterne i hoveddokumentet. Hvis du lader musemark√łren hvile over navnet p√• et underdokument p√• listen, vises hele stien til underdokumentet.

Hoveddokumentsvisning i navigatoren viser de f√łlgende ikoner:

Omstil Mastervisning

Skifter mellem hoveddokumentsvisning og normalvisning.

Ikon

Omstil Mastervisning

Rediger

Rediger indholdet af den komponent, der er markeret på listen i Navigator. Hvis markeringen er en fil, åbnes filen til redigering. Hvis markeringen er et indeks, åbnes dialogen Indeks.

Ikon

Rediger

Opdater

Klik og vælg indholdet som du vil opdatere.

Ikon

Opdater

Markering

Opdaterer indholdet af markeringen.

Indekser

Opdaterer alle indekser.

Kæder

Opdaterer alle referencer.

Alt

Opdaterer alt indhold.

Rediger kæde

Denne kommando findes ved at h√łjreklikke p√• en indsat fil i Navigatoren.√Ündrer forbindelsesegenskaber for den valgte fil.

Indsæt

Indsætter en fil, et indeks, eller et nyt dokument i hoveddokumentet.

tip

Du kan også indsætte filer i hoveddokumentet ved at trække en fil fra dit skrivebord og slippe den ved hoveddokumentsvisningen i Navigatoren.


Ikon

Indsæt

Indeks

Indsætter et indeks eller en indholdsfortegnelse ind i hoveddokumentet.

Fil

Indsætter en eller flere eksisterende filer i hoveddokumentet.

Nyt dokument

Opretter og indsætter et nyt underdokument. Når du opretter et nyt dokument, bliver du bedt om at angive filnavnet og stien, hvor dokumentet skal gemmes.

Tekst

Indsætter et nyt afsnit i hoveddokumentet hvor du kan indtaste tekst. Du kan ikke indsætte tekst ved siden af det eksisterende tekstelement i Navigatoren.

Gem med indhold

Gemmer en kopi af indholdet af de sammenkædede filer i hoveddokumentet. Dette sikrer, at det aktuelle indhold er tilgængeligt, når der ikke er adgang til de sammenkædede filer.

Ikon

Gem med indhold

Flyt opad

Flytter markeringen en placering op på navigatorlisten. Du kan også flytte elementer ved at trække og slippe dem på listen. Hvis du flytter en tekstsektion oven på en anden tekstsektion, bliver de to sektioner flettet sammen.

Ikon

Flyt opad

Flyt nedad

Flytter markeringen en placering ned på navigatorlisten. Du kan også flytte elementer ved at trække og slippe dem på listen. Hvis du flytter en tekstsektion oven på en anden tekstsektion, bliver de to sektioner flettet sammen.

Ikon

Flyt nedad

Slet

Denne kommando findes ved at h√łjreklikke p√• et element i Navigator. Sletter markeringen fra Navigator-listen og masterdokumentet, men sletter ikke underdokumentets fil.

St√łt os venligst!