Attributter

Vælg de tekstattributter, som du vil søge efter. Hvis du for eksempel vælger attributten Kontur, findes alle tegn, der manuelt er formateret med en Kontur-effekt. Hvis du også vil finde tegn med Kontur-effekt som del af en typografi, markerer du Afsnitstypografier i området Andre indstillinger før søgningen.

Indstillinger

Vælg de attributter du ønsker at søge efter.

Afstand

Finder attributten Afstand (top, bund).

Blinkende

Finder tegn, som bruger attributten Blinkende.

Del ikke afsnittet

Finder afsnit med attributten Del ikke afsnittet aktiveret.

Disposition

Finder tegn, der er formateret med attributten Kontur.

Effekter

Finder tegn, der bruger en STORT-og-småt-effekt (Store bogstaver, små bogstaver, Første Bogstav Med Stort eller Kapitæler).

Franske horeunger

Finder attributten Horeungekontrol.

Gennemstreget

Finder tegn, der er formateret med attributten Gennemstreget.

Hold sammen med næste afsnit

Finder attributten Hold sammen med næste afsnit.

Horeunger

Finder attributten Horeungekontrol.

Indryk

Finder attributten Indryk (fra venstre, fra højre, første linje).

Justering

Finder attributten Justering (venstre, højre, centreret, lige margener).

Knibning

Finder attributterne Afstand (standard, udvidet, smal) og Parvis knibning.

Linjeafstand

Finder attributten Linjeafstand (enkelt linje, halvanden, dobbelt, proportionel, mindst, skudt).

Lodret tekstjustering

Finder attributten Lodret tekstjustering.

Orddeling

Finder attributten Orddeling.

Ordvis

Finder tegn, der er formateret med attributten Understregning eller Gennemstreget som Individuelle.

Overstreget

Finder tegn, der er formateret med attributten Overstreget.

Placering

Finder tegn, der bruger attributterne Normal, Hævet skrift eller Sænket skrift.

Relief

Finder tegn, der er formateret med attributten Relief.

Rotation

Finder attributten Rotation.

Side-linjeafstand

Finder afsnit med attributten Aktiver Sidelinjeafstand (tidligere: Hold register) aktiveret.

Sidetypografi

Finder attributten Bryd med sidetypografi.

Skriftfarve

Finder enhver forekomst, hvor standardskriftfarven er blevet ændret.

Skriftposition

Finder attributten Kursiv eller Fed og Kursiv.

Skriftstørrelse

Finder attributten Skrifttype størrelse/Skrifttype højde.

Skrifttykkelse

Finder attributten Fed eller Fed og Kursiv.

Skrifttype

Finder enhver forekomst, hvor standardskrifttype er blevet ændret.

Skygget

Finder tegn, der er formateret med attributten Skygget.

Sprog

Finder attributten Sprog (til stavning).

Tabulatorer

Finder afsnit, der bruger en ekstra tabulatorgruppe.

Tegnbaggrund

Finder tegn, som bruger attributten Baggrund.

Tegnskalering

Finder tegn, der er formateret med attributten Skaler bredde.

Understreg

Finder tegn, der er formateret med attributten Understregning.

Støt os venligst!