Attributter

Vælg den tekstattribut, du vil søge efter. Hvis du for eksempel leder efter attributten Skrifttype, findes alle de forekomster i teksten, som ikke bruger standardskrifttypen. Al tekst, som har en direkte kodet skrifttypeattribut og al tekst, hvor en typografi ændrer skrifttypeattributten, bliver fundet.

Søg efter attributter

Indstillinger

Vælg de attributter du ønsker at søge efter.

Afstand

Finder attributten Afstand (top, bund).

Blinkende

Finder tegn, som bruger attributten Blinkende.

Del afsnit

Finder attributten Del ikke afsnit.

Disposition

Finder attributten Kontur.

Effekter

Finder tegn, som bruger tegnattributterne Store bogstaver, Små bogstaver, Kapitæler og Titel.

Linjeafstand

Finder attributten Linjeafstand (enkelt linje, halvanden, dobbelt, proportionel, mindst, skudt).

Tegnbaggrund

Finder tegn, som bruger attributten Baggrund.

Page line-spacing

Finds the Activate page line-spacing attribute.

Franske horeunger

Finder attributten Horeungekontrol.

Gennemstreget

Finder tegn, som bruger attributten Gennemstreget (enkelt eller dobbelt).

Hold sammen med næste afsnit

Finder attributten Hold sammen med næste afsnit.

Horeunger

Finder attributten Horeungekontrol.

Indryk

Finder attributten Indryk (fra venstre, fra højre, første linje).

Justering

Finder attributten Justering (venstre, højre, centreret, lige margener).

Knibning

Finder attributterne Afstand (standard, udvidet, smal) og Parvis knibning.

Lodret tekstjustering

Finder attributten Lodret tekstjustering.

Orddeling

Finder attributten Orddeling.

Ordvis

Finder enkelt-ord, som bruger attributten Understreget eller Gennemstreget.

Placering

Finder tegn, der bruger attributterne Normal, Hævet skrift eller Sænket skrift.

Relief

Finder attributten Relief.

Rotation

Finder attributten Rotation.

Sidetypografi

Finder attributten Bryd med sidetypografi.

Skalering

Finder attributten Skalering.

Skriftfarve

Finder enhver forekomst, hvor standardskriftfarven er blevet ændret.

Skriftposition

Finder attributten Kursiv eller Fed og Kursiv.

Skriftstørrelse

Finder attributten Skrifttype størrelse/Skrifttype højde.

Skrifttykkelse

Finder attributten Fed eller Fed og Kursiv.

Skrifttype

Finder enhver forekomst, hvor standardskrifttype er blevet ændret.

Skygget

Finder attributten Skygget.

Sprog

Finder attributten Sprog (til stavning).

Tabulatorer

Finder afsnit, der bruger en ekstra tabulatorgruppe.

Understreg

Finder tegn, som bruger attributten Understreget (enkelt, dobbelt, eller punkteret).

Støt os venligst!