Søg og erstat

Søger og erstatter tekst elle formater i det aktuelle dokument.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Rediger ▸ Søg og erstat.

From toolbars:

Icon Find & Replace

Søg og erstat

From the keyboard:

+ H


Find

Indtast den tekst, som du vil finde, eller vælg en tidligere søgning fra listen.

Søgemuligheder finder du i tekstfeltet Søg efter og under Andre indstillinger.

STORE og små bogstaver

Matcher det præcise tegn, meddelt i feltet Find uden at overveje nogen matches med alternative tilfælde.

Deaktiver denne indstilling for at overveje alle mulige matches med alternative situationer. For eksempel mather "a" skrevet i feltet Find både "a" og "A".

note

Be aware that some characters may have more than one match when Match case is disabled. For instance, "s" matches "s", "S" and "ß" (sharp S used in the German language).


Søger efter hele ord eller celler, der er identiske med søgeteksten.

Erstat

Indtast erstatningsteksten eller vælg en nylig erstatningstekst eller typografi fra listen.

Erstat muligheder er listet under Søg efter og under Andre indstillinger.

Find forrige

Finder og vælger den seneste forekomst af teksten eller formatet, som du søger efter i dokumentet.

Find næste

Finder og vælger den næste forekomst af teksten eller formatet, som du søger efter i dokumentet.

Erstat

Erstatter den markerede tekst eller formatet, som du søgte efter, og søger dernæst efter næste forekomst.

Erstat alle

Erstatter alle forekomster af den tekst eller det format, du vil erstatte.

Andre indstillinger

Viser flere eller færre søgeindstillinger. Klik på denne knap igen for at skjule de udvidede søgeindstillinger.

Kun det markerede

Søger kun i de(n) markerede tekst eller celler.

Erstat baglæns.

Søg begynder ved den aktuelle markørplacering og går baglæns til begyndelsen af filen.

Søger efter tekst formateret med typografien, som du angiver. Marker dette afkrydsningsfelt, og vælg så en typografi fra listen Find. For at angive en erstatningstypografi, vælg en typografi fra listen Erstat.

Søg lignende

Søg termer, som er lignende teksten i Find. Marker dette afkrydsningsfelt og klik så på knappen Lignende for at definere indstillinger for ensartetheden.

Sammenhold tegnbredde (kun hvis asiatiske sprog er aktiveret)

Skelner mellem halv-bredde og hel-bredde halv-bredde og hel-bredde tegnformer.

Lyder som (japansk) (kun hvis asiatiske sprog er aktiveret)

Lader dig angive søgeindstillinger for lignende notation brugt i japansk tekst. Vælg dette afkrydsnings og klik derefter på knappen Lyde for at angive søgeindstillingerne.

Søgeindstillinger for japansk

Følsom for accenttegn

Søger et nøjagtigt match, medtager ikke Unicode-kombinationsmærker i søgningen. For eksempel vil en søgning efter كتب ikke matche كَتَبَ , كُتُب eller كتِب og så videre.

Kashida-(forlængelse af arabisk tegn)-følsom

Søger et nøjagtigt match, inddrager ikke det arabiske Tatweel-mærke U+0640 (også kendt som Kashida) i søgningen. For eksempel vil sægning efter كتاب ikke matche كـتاب eller كتــــاب og så videre.

Luk

Lukker dialogen og gemmer alle ændringer.

tip

Efter at du har lukket dialogen Søg og erstat, kan du stadig søge med det sidste søgekriterie, du indtastede, ved at trykke på Skift++F.


Støt os venligst!