Udskriftsindstillinger

Select the default printer for the current document and change printing options.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Filer - Udskriftindstillinger.

From toolbars:

Icon Printer Settings

Printer Settings


note

Du vil måske opleve en smule forsinkelse, når du ændrer standardprinteren for et dokument, der indeholder indlejrede LibreOffice OLE-objekter.


Printer

Viser information som vedrører den valgte printer.

Hvis listen er tom, skal du installere en standardprinter til dit operativsystem. Læs i manualen til dit operativsystem, hvordan man installerer og sætter en standardprinter op.

Navn

Lister de installerede printere i dit operativsystem. For at ændre standardprinter, vælg et printernavn fra listen.

Status

Beskriver den aktuelle status for den valgte printer.

Type

Viser typen af printer du har valgt.

Placering

Viser porten for den valgte printer.

Kommentarer

Viser yderligere information om printeren.

Egenskaber

Ændrer printerindstillingerne for dit operativsystem for det aktuelle dokument.

warning

Kontrollér, at layoutindstillingen Liggende eller Stående i dialogen Printeregenskaber matcher det sideformat, du indstiller ved at vælge .


Valgmuligheder

Åbner dialogen Printerindstillinger hvor du kan overskrive de gældende printerindstillinger sat i - LibreOffice - Print-panel for det aktuelle dokument.

warning

Knappen Indstillinger er kun tilgængelig i LibreOffice Writer og Calc.


Støt os venligst!