Udskriv

Udskriver aktuel(t) dokument, markering, eller de sider, du angiver. Du kan også sætte det aktuelle dokuments udskrivningsindstillinger. Udskrivningsindstillingerne kan variere efter den printer og det operativsystem, du bruger.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Filer - Udskriv.

From the tabbed interface:

Choose File - Print.

From the keyboard:

+P

From toolbars:

Print Icon

Udskriv


Dialogen Udskriv består af tre hoveddele: En forhåndsvisning med navigationsknapper, faneblade med kontrolelementer, der er specifikke for den aktuelle dokumenttype og knapperne Udskriv,Annuller og Hjælp.

Hvis bare vil vide, hvordan du kan udskrive dit dokument, skal du klikke p√• et af de f√łlgende links.

Generel udskrivning:

Udskrive hurtigere med reducerede data

Udskrivning i sort-hvid

Markere det maksimale udskrivningsområde på en side

note

De indstillinger, du definerer i dialogen Udskriv gælder kun for det aktuelle udskrivningsjob. som du starter ved at klikke på Print-knappen. Hvis du vil ændre nogle indstillinger permanent, åbner du - LibreOffice (programnavn) - Udskriv.


note

Tryk på Skift+F1 eller vælg Hjælp - Hvad er dette? og peg på et hvilket som helst kontrolelement i dialogen Udskriv for at se en udvidet hjælpetekst.


Forhåndsvisning

Forhåndsvisningen viser, hvordan hvert ark papir vil se ud. Du kan bladre igennem alle arkene med knapperne under forhåndsvisningen.

Forhåndsvisning af afkrydsningsfelt

Slå visning af forhåndsudskrivning til/fra.

Forhåndsvisning af navigationsfelt

Skriv antallet af sider, der skal vises i forhåndsvisningen af feltet, eller brug piletasterne til at vise sider i forhåndsvisningen.

ūü°Ü Viser forh√•ndsvisningen af den n√¶ste side.

‚Įģ Viser den sidste sides forh√•ndsvisning.

ūü°Ą Viser den foreg√•ende sides forh√•ndsvisning.

‚Į¨ Viser den f√łrste sides forh√•ndsvisning.

Generelt

På fanebladet Generelt finder du de vigtigste kontrolelementer til udskrivning. Du kan angive hvilket indhold fra dit dokument, der skal udskrives. Du kan vælge printer og åbne dialogen Printerindstillinger.

Printer

Listefeltet viser de installerede printere. Klik på den printer, der skal bruges til det aktuelle udskrivningsjob.

Status

Viser den valgte printers tilgængelighed.

Egenskaber

Åbner dialogen Printeregenskaber. Printeregenskaberne varierer efter den printer, du vælger.

Område og kopier

Alle sider

Udskriver hele dokumentet.

Sider

Udskriver kun de sider eller dias, du angiver i feltet Sider.

Markering

Udskriver kun de(t) valgte areal(er) eller objekt(er) i det aktuelle dokument.

For at udskrive et sideområde, bruger du et format som3-6. For at udskrive enkelte sider, bruger du et format som 7;9;11. Du kan udskrive en kombination af sideområder og enkeltsider ved at bruge et format som 3-6;8;10;12.

Medtag

Udvælg den del af siderne, som skal udskrives. Mulige værdier er:

Papirsider

Hvis printeren kan udskrive på begge sider af papiret, er det muligt at vælge mellem kun at bruge den ene side af papiret eller begge.

Antal kopier

Indtast det antal kopier, du vil udskrive.

Sætvis

Bevarer det oprindelige dokuments sider√¶kkef√łlge.

Opret særskilte udskrivningsjob til sætvis resultat

Marker for ikke at stole på, at printeren oprette kopier sætvis, men opret i stedet et udskrivningsjob for hver kopi.

Udskriv i omvendt r√¶kkef√łlge

Marker for at udskrive i omvendt r√¶kkef√łlge.

Sidelayout

Afsnittet Sidelayout kan bruges til at spare nogle ark papir ved at udskrive flere sider p√• hvert ark. Du definerer ops√¶tningen og st√łrrelsen p√• udskrivningssider p√• det fysiske papir.

Lav om på opsætningen af sider, der udskrives på hvert ark papir. Forhåndsvisningen viser, hvordan ethvert ark papir vil se ud til sidst.

For nogen dokumenttyper,du kan vælge at udskriv en brochure.

Papirst√łrrelse

S√¶t den papirst√łrrelse, du vil bruge. Forh√•ndsvisning viser, hvordan dokumentet vil se p√• et ark papir i den givne st√łrrelse.

Papirretning

Vælg papirretning. Mulige værdier erStående og Liggende.

Sider pr. ark

Udskriv flere sider på hvert ark papir.

V√¶lg, hvor mange sider, der skal udskrives pr. ark papir. N√•r antallet af sider er sat til Tilpasset, vises f√łlgende indstillinger:

Sider

Vælg antallet af rækker.

Af

Vælg antallet af kolonner.

Margin

Vælg margin mellem de udskrevne sider og papirkanten.

Afstand

Vælg margin mellem de enkelte sider på hvert ark papir.

R√¶kkef√łlge

V√¶lg den r√¶kkef√łlge, siderne skal udskrives i.

Tegn en streg omkring hver side

Marker for at tegne en streg omkring hver side.

Brochure

Vælg indstillingen Brochure for at udskrive dokumentet i brochureformat.

Udskrivning af en brochure

St√łt os venligst!