Generelt

Indeholder grundlæggende information om den aktuelle fil.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Filer - Egenskaber - (fanebladet) Generelt.


Fil

Viser filnavnet.

Type

Viser filtypen for det aktuelle dokument.

Placering

Viser stien og navnet pĂĄ mappen, hvor filen er lagret.

Størrelse

Viser størrelsen af det aktuelle dokument i bytes.

Oprettet

Viser dato, klokkeslæt og forfatter, da filen blev gemt første gang.

Ændret

Viser dato, klokkeslæt og forfatter, da filen blev gemt sidste gang i LibreOffice-filformat.

Skabelon

Viser skabelonen, som blev brugt til at oprette filen.

Digitalt signeret

Viser dato og klokkeslæt for hvornår filen sidst blev digitalt signeret såvel som navnet på personen, som signerede dokumentet digitalt.

Digitale Signaturer

Ă…bner dialogen Digitale signaturer, hvor du kan administrere digitale signaturer for det aktuelle dokument.

Senest udskrevet

Viser dato, klokkeslæt og brugernavn, da filen sidst blev udskrevet.

note

Efter udskrivning skal et dokument gemmes for at bevare sine Senest udskrevet-data. Der gives ingen advarsel om dette, hvis et ikke-gemt dokument lukkes.


Samlet redigeringstid

Viser den tid, som filen har været åben for redigering, siden filen blev oprettet. Redigeringstiden opdateres, når du gemmer filen.

Versionsnummer

Viser antal gange filen er blevet gemt.

Anvend brugerdata

Gemmer brugerens fulde navn med filen. Du kan redigere navnet ved at vælge - LibreOffice - Brugerdata.

Nulstil egenskaber

Nulstiller redigeringstiden, sætter oprettelsestidspunkt til dags dato og klokkeslæt samt versionsnummeret til 1. Ændrings- og udskrivningsdatoer bliver desuden slettet.

Gem forhĂĄndsvisning sammen med dette dokument

Saves a thumbnail preview in PNG format inside the document. This image may be used by a file manager under certain conditions.

tip

For at deaktivere dannelsen af miniaturer generelt, vælger du ▸ LibreOffice - Avanceret. Klik på knappen Åbn ekspertkonfiguration, og søg efter GenerateThumbnail. Hvis denne egenskab har værdien true, dobbeltklikker du på den vor at sætte dens værdi til false.


Preferred resolution for images

Check this box to select the preferred image resolution in points per inch, which is used as default when an image is inserted into a Writer, Impress or a Draw document and resize it according to the value in the list box.

Støt os venligst!