Eksporter

Gemmer det aktuelle dokument med et andet navn og format til en placering, som du angiver.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Eksporter.


tip

I modsætning til Gem som skriver kommandoen Eksporter en kopi af det aktuelle dokument i en ny fil i det valgte format, men holder det aktuelle dokument og format åbent i din session.


Kommandoen Eksporter åbner systenets filvælger, hvor du kan skrive navnet og formatet på den eksporterede fil.

Filnavn

Indtast et filnavn eller en sti til filen.

Filtype

Vælg filformatet for dokumentet, som du gemmer. I visningsområdet vises kun dokumenterne med denne filtype. Filtyper er beskrevet i Information om filtre til import og eksport.

Gem

Gemmer filen.

Støt os venligst!