Åbn

Åbner en lokal eller ekstern fil eller importerer en.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Åbn.

+O

På værktøjslinjen Standard klikker du på

Ikonet Åbn

Åbn fil


LibreOffice bruger dit operativsystems medfødte vindueadministrators filvælger til kommandoen Åbn.

Noteikon

Hvis den fil, du vil åbne, indeholder typografier, gælder særlige regler.


Visningsområde

Viser filerne og mapperne i den mappe du aktuelt er i. For at åbne en fil, vælg filen og klik så Åbn.

Tipikon

For at åbne mere end en enkelt fil samtidig, hver i sit vindue, skal du holde nede, mens du klikker på filerne, og så klikke på Åbn.


Fildialoger i moderne systemer viser mange funktioner til filhåndtering. De fleste lader dig gendøbe, slette og oprette filer, sortere fillister, vise filer og mapper i ikon-, træ- eller listevisninger, gennemgå filsystemets mappetræ og meget mere. Brug højre museknap til at få en liste over kommandoer til de markerede filer i visningsområdet.

Filnavn

Indtast et filnavn eller en sti til filen.

Disse funktioner er tilgængelige i dialogen:

  1. LibreOffice har en Autofuldførelses-funktion, som aktiverer sig selv i nogle tekster og rullelister. Indtast for eksempel i URL-feltet, og fuldførelsesfunktionen viser den første fil eller mappe , som begynder med bogstavet "a".

  2. Brug Pil ned-tasten til at rulle gennem de andre filer og mapper. Brug Højrepil-tasten til også at vise en eksisterende undermappe i URL-feltet. Hurtig Autofuldførelse er tilgængelig, hvis du trykker på End-tasten efter at have indtastet en del af URL'en. Når du har fundet det ønskede program, dokument eller mappe, trykker du så på Enter.

Version

Hvis der er flere versioner af den valgte fil, marker versionen som du vil åbne. Du kan gemme og administrere flere versioner af et dokument ved at vælge Filer - Versioner. Gamle versioner af et dokument åbnes i skrivebeskyttet tilstand.

Filtype

Marker filtypen, som du vil åbne, eller vælg Alle filer (*) for at vise en liste over alle filerne i kataloget.

Åbn

Åbner de markerede dokumenter.

Indsæt

Hvis du åbnede dialogen ved at vælge Indsæt - Dokument, er knappen Åbn påtrykt Indsæt.Indsætter den valgte fil i det aktuelle dokument ved markørens position.

Kun læse

Åbner filen i skrivebeskyttet tilstand.

Åbning af dokumenter med skabeloner

Når du åbner et dokument, der er oprettet fra en skabelon, tjekker LibreOffice ved at se, om skabelonen er ændret efter at dokumentet blev åbnet sidst. Hvis skabelonen er ændret, vises en dialog, hvor du kan vælge, hvilke typografier, der skal anvendes på dokumentet.

LibreOffice genkender skabeloner, der i en vilkårlig mappe er defineret som Skabeloner i LibreOffice ▸ Stier.

Hvis et dokument blev oprettet med en skabelon, som ikke kan findes, vises en dialog, der spørger dig, hvordan der skal fortsættes næste gang, dokumentet åbnes.

For at bryde linket mellem dokumentet og den manglende skabelon klikker du på Nej, ellers leder LibreOffice efter skabelonen, næste gang du åbner dokumentet.

note

Når du bruger Filer ▸ Gem som og vælger et skabelonfilter til at gemme en skabelon i en mappe, som ikkeer angivet i stien Skabeloner, bliver dokumenterne, der er baseret på den skabelon, ikke tjekket.


Støt os venligst!