Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Filer - Åbn.

From the tabbed interface:

Choose File - Open.

From the start center:

Open File.

From toolbars:

Icon Open

Åbn fil

From the keyboard:

+O


File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

note

Hvis den fil, du vil åbne, indeholder typografier, gælder særlige regler.


Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

Places and Files

Add current folder to your favorite places using +. Remove a selected place from the list with -.

Displays the files and folders in the folder that you are in. Click column headers to sort files names, types, sizes or dates in ascending or descending order.

tip

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Fildialoger i moderne systemer viser mange funktioner til filhåndtering. De fleste lader dig gendøbe, slette og oprette filer, sortere fillister, vise filer og mapper i ikon-, træ- eller listevisninger, gennemgå filsystemets mappetræ og meget mere. Brug højre museknap til at få en liste over kommandoer til de markerede filer i visningsområdet.

Filnavn

Indtast et filnavn eller en sti til filen.

Disse funktioner er tilgængelige i dialogen:

  1. LibreOffice har en Autofuldførelses-funktion, som aktiverer sig selv i nogle tekster og rullelister. Indtast for eksempel i URL-feltet, og fuldførelsesfunktionen viser den første fil eller mappe , som begynder med bogstavet "a".

  2. Brug Pil ned-tasten til at rulle gennem de andre filer og mapper. Brug Højrepil-tasten til også at vise en eksisterende undermappe i URL-feltet. Hurtig Autofuldførelse er tilgængelig, hvis du trykker på End-tasten efter at have indtastet en del af URL'en. Når du har fundet det ønskede program, dokument eller mappe, trykker du så på Enter.

Filtype

Marker filtypen, som du vil åbne, eller vælg Alle filer (*) for at vise en liste over alle filerne i kataloget.

Version

Hvis der er flere versioner af den valgte fil, marker versionen som du vil åbne. Du kan gemme og administrere flere versioner af et dokument ved at vælge Filer - Versioner. Gamle versioner af et dokument åbnes i skrivebeskyttet tilstand.

Kun læse

Åbner filen i skrivebeskyttet tilstand.

Åbn

Åbner de markerede dokumenter.

Åbning af dokumenter med skabeloner

Når du åbner et dokument, der er oprettet fra en skabelon, tjekker LibreOffice ved at se, om skabelonen er ændret efter at dokumentet blev åbnet sidst. Hvis skabelonen er ændret, vises en dialog, hvor du kan vælge, hvilke typografier, der skal anvendes på dokumentet.

LibreOffice genkender skabeloner, der i en vilkårlig mappe er defineret som Skabeloner i LibreOffice ▸ Stier.

Hvis et dokument blev oprettet med en skabelon, som ikke kan findes, vises en dialog, der spørger dig, hvordan der skal fortsættes næste gang, dokumentet åbnes.

For at bryde linket mellem dokumentet og den manglende skabelon klikker du på Nej, ellers leder LibreOffice efter skabelonen, næste gang du åbner dokumentet.

note

Når du bruger Filer ▸ Gem som og vælger et skabelonfilter til at gemme en skabelon i en mappe, som ikkeer angivet i stien Skabeloner, bliver dokumenterne, der er baseret på den skabelon, ikke tjekket.


Støt os venligst!