Medie

Vælg dit visitkorts størrelse fra nogle foruddefinerede størrelsesformater eller et størrelsesformat, som du angiver på fanebladet Format.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Medie.


Format

Vælg et størrelsesformat til dit visitkort.

Fortløbende

Udskriver visitkort på papir i endeløse baner.

Ark

Udskriver visitkort pĂĄ individuelle ark.

Mærke

Vælg mærket på det papir, som du vil bruge. Hvert mærke har sine egne størrelsesformater.

Type

Vælg det størrelsesformat, som du vil bruge. De tilgængelige formater afhænger af det, som du valgte i listen Mærke. Hvis du vil anvende et brugerdefineret størrelsesformat, skal du vælge [Bruger], og så klikke på fanebladet Format for at definere formatet.

Info

Papirtypen og mĂĄlene pĂĄ visitkortet vises nederst i omrĂĄdet Format.

Støt os venligst!