Indstillinger

Sætter yderligere indstillinger for dine etiketter eller visitkort, herunder tekstsynkronisering og udskriftsindstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Etiketter - (fanebladet) Indstillinger.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Indstillinger.


Hele siden

Opretter en komplet side med etiketter eller visitkort.

Enkelt etiket

Udskriver en enkelt etiket eller visitkort på en side.

Kolonne

Indtast det antal etiketter eller visitkort, som du ønsker ved siden af hinanden i en række på siden.

Række

Indtast det antal rækker af etiketter eller visitkort som du vil have under hinanden på din side.

Synkroniser indhold

Giver dig mulighed for at redigere en enkelt etiket eller visitkort, og opdaterer indholdet af de resterende etiketter eller visitkort på siden, når du klikker knappen Synkroniser etiketter.

Synkroniser etiketter

Knappen Synkroniser etiketter findes kun i dit dokument, hvis du valgte Synkroniser indhold på fanebladet Indstillinger, da du oprettede etiketterne eller visitkortene.

Kopierer indholdet af etiketten eller visitkortet øverst til venstre til de resterende etiketter eller visitkort på siden.

Printer

Viser navnet på den aktuelt valgte Printer.

Opsætning

Åbner dialogen Printeropsætning.

Støt os venligst!