Formater

Definer formateringsindstillinger for papir.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer ▸ Ny(t) ▸ Etiketter fanebladet Format.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Format.


Vandret afstand

Viser afstanden mellem venstrekanterne for naboetiketter eller visitkort. Indtast en værdi her hvis du er ved at oprette et brugerdefineret format.

Lodret afstand

Displays the distance between the top edge of a label or a business card and the top edge of the label or the business card. If you are defining a custom format, enter a value here.

Bredde

Viser bredden for etiketten eller visitkortet. Indtast en værdi her hvis du er ved at oprette et brugerdefineret format.

Højde

Viser højden på etiketten eller visitkortet. Indtast en værdi her hvis du er ved at oprette et brugerdefineret format

Venstre margen

Viser afstanden fra venstre kant af siden til venstre kant af den første etiket eller det første visitkort. Indtast en værdi her hvis du er ved at oprette et brugerdefineret format

Top margin

Viser afstand fra øverste sidekant til toppen af første etiket eller visitkort. Indtast en værdi her hvis du er ved at oprette et brugerdefineret format

Kolonner

Indtast det antal etiketter eller visitkort, som du ønsker ved siden af hinanden på siden.

Rækker

Indtast det antal etiketter eller visitkort, som du ønsker under hinanden på siden.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Gem

Gemmer det aktuelle etiketformat eller visitkortformat.

Gem etiketformat

Mærke

Indtast eller vælg det ønskede mærke.

Type

Indtast eller vælg en etikettype.

Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!