Etiketter

Angiv etiketteksten og vælg papirstørrelse for etiketten.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Etiketter - Etiketter.


Inskription

Indtast eller indsæt den tekst, som du have på etiketten/etiketterne.

Etikettekst

Indtast eller indsæt den tekst, som du have på etiketten. Du kan også indsætte et databasefelt.

Adresse

Opretter en etiket med din returadresse. Tekst der i øjeblikket er i feltet Etikettekst bliver overskrevet.

Noteikon

For at ændre din returadresse, vælg - LibreOffice , og klik på fanebladet Brugerdata.


Database

Vælg den database, du vil bruge som datakilde til dine etiketter.

Tabel

Vælg den databasetabel, der indeholder felterne, som du vil bruge til din etiket.

Databasefelt

Vælg det ønskede databasefelt, og klik så på pilen til venstre for dette felt for at indsætte feltet i feltet Etikettekst.

Databasefeltets navn er afgrænset af parenteser i feltet Etikettetekst. Hvis du vil, kan du adskille databasefelter med mellemrum. Tryk på Enter for at indsætte et databasefelt på en ny linje.

Format

Du kan vælge et foruddefineret størrelsesformat til din etiket eller et størrelsesformat, som du angiver under fanebladet Formater.

Fortløbende

Udskriver etiketter på endeløs papir.

Ark

Udskriver etiketter på individuelle ark.

Mærke

Vælg mærket på det papir, som du vil bruge. Hvert mærke har sine egne størrelsesformater.

Type

Vælg størrelsesformatet som du vil bruge. De tilgængelige formater afhænger af det mærke, som du valgte i listen Mærke. Hvis du vil anvende et brugerdefineret etiketformat, vælg [Bruger], og klik så på fanebladet Formater for at definere formatet.

Info

The paper type, the dimensions of the label and the labels grid are displayed at the bottom of the Format area.

Støt os venligst!