Ny

Opretter et nyt LibreOffice-dokument.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Filer - Ny(t).

From the tabbed interface:

Choose File - New.

On the top right menu (☰), choose New.

From toolbars:

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

From the start center:

Click on the corresponding document type icon.

From the keyboard:

+N


Hvis du vil oprette et dokument fra en skabelon, skal du vælge Ny(t) - Skabeloner.

En skabelon er en fil, som indeholder designelementerne for et dokument, inklusiv typografier, baggrunde, rammer, grafik, felter, sidelayout og tekst.

Ikon

Navn

Funktion

Ikonet Tekstdokument

Tekstdokument

Opretter et tekstdokument i LibreOffice Writer.

Ikonet Regneark

Regneark

Opretter et regnearksdokument i LibreOffice Calc.

Ikonet Præsentation

Præsentation

Opretter et præsentationsdokument i LibreOffice Impress.

Ikonet Tegning

Tegning

Opretter et tegnedokument i LibreOffice Draw.

Ikonet formel

Formel

Opretter et formeldokument i LibreOffice Math.

Ikonet Databse

Database

Åbner Guiden Database for at oprette en databasefil.

Ikonet HTML-dokument

HTML-dokument

Opretter et HTML-dokument.

Ikonet XML-formulardokument

XML-formulardokument

Opretter et XForms-dokument.

Ikonet Etiketter

Etiketter

Åbner dialogen Etiketter hvor du kan angive indstillingerne for dine etiketter, og opretter så et tekstdokument for etiketterne i LibreOffice Writer.

Ikonet Visitkort

Visitkort

Åbner dialogen Visitkort hvor du kan angive indstillingerne for dine visitkort, og opretter så et tekstdokument i LibreOffice Writer.

Ikonet Hoveddokument

Hoveddokument

Opretter et hoveddokument.

Ikonet Skabelon

Skabeloner

Opretter et dokument ud fra en eksisterende skabelon.


Støt os venligst!