Vise og skjule fastgjorte vinduer

Ethvert fastgjort vindue har et ikon, der kontrollerer egenskaberne i dets visning.

For at vise eller skjule et fastgjort vindue skal du klikke på ikonet.

Vis Automatisk og Skjul Automatisk fastgjorte vinduer

Du kan klikke på kanten af et skjult fastgjort vindue for at åbne vinduet.

Det fastgjorte vindue lukker automatisk, når du flytter musemarkøren udenfor vinduet.

Flere fastgjorte vinduer virker som et enkelt vindue i Vis Automatisk og Skjul Automatisk tilstand.

Træk og slip

Hvis du trækker et objekt over kanten af et skjult fastgjort vindue, åbnes vinduet i Vis Automatisk tilstand.

Støt os venligst!