Menuen Formater

From toolbars:

AutoFormat Styles Icon

AutoFormat

From the menu bar:

Vælg Formater - Række - Højde.

From the context menu:

Åbn kontekstmenuen til en rækkeoverskrift i en åben databasetabel - vælg Rækkehøjde

From the tabbed interface:

Choose Layout - Row - Row Height.

Choose Home - Row - Row Height.

From toolbars:

Icon Row Height

Row Height

Vælg Formater - Kolonner - Bredde.

Åbn kontekstmenuen til en kolonneoverskrift i databasetabellen - vælg Kolonnebredde.

Åbnkontekstmenuen til en rækkeoverskrift i databasetabellen - vælg Tabelformat.

Åbn kontekstmenuen til en kolonneoverskrift i databasetabellen - vælg Kolonneformat.

Kontekstmenuen til et rækkehoved i en åben databasetabel -Slet rækker.

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Rotate or Flip

From toolbars:

Ikonet Rotér eller spejlvend

Rotér eller spejlvend

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Rotate or Flip - Vertically

From toolbars:

Icon Flip Vertically

Flip Vertically

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Rotate or Flip - Horizontally

From toolbars:

Icon Flip Horizontally

Flip Horizontally

Vælg tre eller flere objekter

Vælg Figur ▸ Fordel elementer (LibreOffice Draw).

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Fordel elementer (LibreOffice Impress).

Icon Distribute

Distribute

Støt os venligst!