Menuen Formater

Vælg Formater - Række - Højde.

Åbn kontekstmenuen til en rækkeoverskrift i en åben databasetabel - vælg Rækkehøjde

Vælg Formater - Kolonner - Bredde.

Åbn kontekstmenuen til en kolonneoverskrift i databasetabellen - vælg Kolonnebredde.

Vælg Formater ▸ Akse ▸ Y-akse ▸ (fanebladet) Tal (diagramdokumenter).

Åbnkontekstmenuen til en rækkeoverskrift i databasetabellen - vælg Tabelformat.

Åbn kontekstmenuen til en kolonneoverskrift i databasetabellen - vælg Kolonneformat.

Kontekstmenuen til et rækkehoved i en åben databasetabel -Slet rækker.

Vælg Form - Spejlvend (LibreOffice Draw)

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Billede.

Åbn kontekstmenuen - vælg Spejlvend (præsentationsdokumenter).

Vælg Form - Spejlvend - Lodret (LibreOffice Draw).

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Billede.

Åbn kontekstmenuen - vælg Spejlvend - Lodret (præsentationsdokumenter).

Vælg Form - Spejlvend - Vandret (LibreOffice Draw).

Vælg Formater - Billede - Egenskaber og klik så på fanebladet Billede.

Vælg Formater - Spejlvend - Vandret.

Højreklik på et markeret objekt - vælg Spejlvend - Vandret (LibreOffice Impress).

Vælg tre eller flere objekter

Vælg Figur ▸ Fordel elementer (LibreOffice Draw).

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Fordel elementer (LibreOffice Impress).

Støt os venligst!