Menuen Formater

Vælg Formater - Streg (Impress og Draw).

Vælg Formater ▸ Tekstboks og figur ▸ Streg (Writer).

Vælg Formater ▸ Objekt ▸ Streg (Calc).

På værktøjslinjen Streg og fyld klikker du på

Ikonet Streg

Streg

Vælg Formater ▸ Linje ▸ (fanebladet) Linjetypografier.

Right-click a selected object - choose Line - Arrow Styles tab.

Ikonet Streg

Streg

Vælg Formater ▸ Flade.

På værktøjslinjen Streg og fyld klikker du på

Ikonet Flade

Flade

Vælg Formater ▸ Flade ▸ (fanebladet) Transparens (tegninger).

Vælg Formater ▸ Objekt og figur ▸ Flade ▸ (fanebladet) Transparens (præsentation-dokumenter).

Vælg Formater ▸ Diagramvæg ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Diagramflade ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Choose Formater ▸ Diagramgulv ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Alle titler ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Hovedtitel ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Undertitel ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Titel (X-akse) ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Titel (Y-akse) ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Titel (Z-akse) ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer)

Vælg Formater ▸ Objektegenskaber ▸ Datapunkt ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Objektegenskaber ▸ Dataserie ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Afsnit ▸ (fanebladet) Transparens.

Vælg Vis ▸ Typografier ▸ åbn et elements kontekstmenu og vælg Modificer/Ny ▸ Transparens.

Vælg Formater ▸ Flade ▸ (fanebladet) Skygge.

Vælg Formater ▸ Flade ▸ (fanebladet) Farveforløb.

Vælg Formater - Flade - (fanebladet) Skravering.

(fanebladet) - Skravering.

Vælg Formater ▸ fanebladet Flade ▸ Billede.

Vælg Formater - .

Vælg Formater ▸ ▸ (fanebladet) Tekst.

Vælg Formater ▸ ▸ (fanebladet) Tekstanimation.

Vælg Formater ▸ Placering og størrelse.

Ikonet Placering og størrelse

Placering og størrelse

Åbn objektets kontekstmenu ▸ vælg Navn.

Right-click on a selected image, frame, or OLE object - choose Properties - Options tab.

For a selected object, choose Format - Description

Klik på tekstboksen eller figuren og...

Vælg Formater ▸ Placering og størrelse ▸ (fanebladet) Placering og størrelse.

Åbn det valgte objekts kontekstmenu ▸ vælg Placering og størrelse ▸ (fanebladet) Placering og størrelse.

Ikonet Placering og størrelse

Ikonet Placering og størrelse-menu

Vælg Formater ▸ Placering og størrelse ▸ (fanebladet) Rotation.

Ikonet Rotation

Roter

Vælg Formater ▸ Placering og størrelse ▸ (fanebladet) Hældning og hjørneradius .

Vælg Formater ▸ Placering og størrelse ▸ (fanebladet) Forklaring. Dette gælder kun forklaringer til tekstbokse, ikke forklaringer til tilpassede figurer.

Vælg Rediger ▸ Punkter.

Ikonet Rediger punkter

Rediger punkter

Vælg Formater ▸ Tegn (tegnefunktioner).

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Tegn.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Størrelse.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Typografi.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Typografi ▸ Fed.

Ikonet Fed

Fed

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Typografi ▸ Kursiv.

Ikonet Kursiv

Kursiv

Åbn menuen Formater - Tekst og vælg Enkelt udstregning eller Dobbelt undertregning.

Ikonet Understreg

Understreg

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Typografi ▸ Gennemstreg.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Typografi ▸ Skygge.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Typografi ▸ Kontur.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Typografi ▸ Hævet skrift.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Typografi ▸ Sænket skrift.

Vælg Formater ▸ Afstand.

Vælg Formater ▸ Afstand ▸ Linjeafstand: 1.

Vælg Formater ▸ Afstand ▸ Linjeafstand: 1,5.

Vælg Formater ▸ Afstand ▸ Linjeafstand: 2.

Vælg Formater ▸ Juster tekst ▸ Venstre.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Juster ▸ Venstre.

Ikonet Venstrejuster

Venstrejusteret

Vælg Formater ▸ Juster tekst ▸ Venstre.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Juster ▸ Højre.

Ikonet Højrejuster

Højrejusteret

Vælg Formater ▸ Juster tekst ▸ Centreret.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Juster ▸ Centrer.

Ikonet Centreret

Vælg Formater ▸ Juster tekst ▸ Lige margener.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Juster ▸ Lige marginer.

Ikonet Lige marginer

Lige margener

Klik på ikonet Fontwork på værktøjslinjen Tegning.

Vælg Formater ▸ Etabler gruppe.

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Etabler gruppe.

Åbn Kontekstmenu ▸ vælg Etabler gruppe (ved tekstfelter og figurer).

Ikonet Gruppe

Grupper

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Ophæv gruppe.

Ikonet Ophæv gruppe

Ophæv gruppe

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Forlad gruppe.

Ikonet Forlad gruppe

Forlad gruppe

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Rediger gruppe.

Ikonet Rediger gruppe

Rediger gruppe

Støt os venligst!