Menuen Formater

Vælg Formater - Ryd direkte formatering.

Vælg Formater - Tegn.

På værktøjslinjen Tekstformatering (med markøren på objektet), klik på

Ikonet Tegn

Tegn

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Skrifteffektter.

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn elementets kontekstmenu og vælg fanebladet Modificer/Ny - Skrifttype.

Åbn en rækkeoverskrifts kontekstmenu i en databasetabel - vælg fanebladet Tabelformat - Skrifttype

Vælg fanebladet Formater - Titel - Tegn (diagramdokumenter).

Vælg fanebladet Formater - Forklaring - Tegn (diagramdokumenter).

Vælg fanebladet Formater - Akse - Tegn (diagramdokumenter).

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Skrifteffektter.

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en kontekstmenuen til et element og vælg fanebladet Modificer/Ny - Skrifteffekter.

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Placering.

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og vælg fanebladet Modificer/Ny - Justering.

Vælg Formater - Tegn - Asiatisk layout

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og klik på Modificer/Ny - Asiatisk layout

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Asiatisk typografi (ikke i HTML).

Vælg fanebladet Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og klik på fanebladet Modificer/Ny - Asiatisk typografi.

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Hyperlink.

Vælg Formater - Afsnit.

På værktøjslinjen Tekstformatering (med markør i objekt), klik på

Ikonet Agsnit

Afsnit

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Justering.

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og vælg fanebladet Modificer/Ny - Justering

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Indrykning og afstand.

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og vælg Modificer/Ny - Indrykning og afstand

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Tabulatorer.

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og vælg fanebladet Modificer/Ny - Tabulatorer.

Dobbeltklik på linealen

(alle indstillinger kun i Writer eller Calc)

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Kanter.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Kanter.

Vælg fanebladet Formater - Ramme/Objekt - Egenskaber - Kanter.

Vælg fanebladet Formater - Side - Kanter.

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Kanter.

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og vælg fanebladet Modificer/Ny - Kanter.

Vælg knappen Formater - Side - Sidehoved - Flere.

Vælg knappen Formater - Side - Sidefod - Flere.

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Baggrund.

Vælg Formater - Tegn - (fanebladet) Fremhævning.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Baggrund.

Vælg fanebladet Formater - Ramme/Objekt - Egenskaber - Område.

Vælg fanebladet Formater - Side - Baggrund.

Vælg knappen Formater - Side - Sidehoved - Flere.

Vælg knappen Formater - Side - Sidefod - Flere.

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og vælg Modificer/Ny - Baggrund

Vælg Indsæt/Rediger - Sektion - Baggrund

Vælg Formater - Sidetypografi - (fanebladet) Administration.

Vælg Typografi -Rediger typografi - (fanebladet) Adminster

Vælg Typografier - Administrer typografier - åbn en indførsels kontekstmenu og vælg Modificer/Ny - (fanebladet) Organiser.

Vælg Formater ▸ Sider - (fanebladet) Administration.

Vælg Typografier ▸ Håndter typografier ▸ åbn et elements konteksmenu og vælg Modificer/Ny ▸ (fanebladet) Administration.

Vælg Formater - Typografier - Rediger typografier - (fanebladet) Administrer.

Vælg Formater ▸ Typografier ▸ Håndter typografier ▸ åbn et elements kontekstmenu og vælgModificer/Ny ▸ (fanebladet) Administration.

Vælg Dias - Egenskaber - (fanebladet) Side.

Vælg Vis - Typografier - åbn et elements kontekstmenu og vælg Modificer/Ny - (fanebladet) Administration.

Vælg fanebladet Formater - Side - Sidehoved.

Vælg Vis - Typografier - åbn kontekstmenuen til et sidetypografi-element og vælg fanebladet Modificer/Ny - Sidehoved.

Vælg fanebladet Formater - Side - Sidefod.

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenuen til et element og vælg fanebladetModificer/Ny - Sidefod.

Vælg Vis - Typografier.

ikonet 3d-vindue

3D-effekter

Åbn genvejsmenuen til 3D-objektet og vælg fanebladet 3D-effekter - Geometri.

Åbn kontekstmenuen til 3D-objektet og vælg fanebladet 3D-effekter - Skygge.

Åbn kontekstmenuen til 3D-objektet og vælg fanebladet 3D-effekter - Belysning.

Åbn kontekstmenuen til 3D-objektet og vælg fanebladet 3D-effekter - Teksturer.

Åbn kontekstmenuen til 3D-objektet og vælg fanebladet 3D-effekter - Materiale.

Vælg Formater - Punktopstilling.

På værktøjslinjen Formatering klik på

ikonet Punktliste

Punkttegn til/fra

Vælg Formater - Punktopstilling.

Vælg fanebladet Formater - Punktopstilling - Punkttegn.

Vælg fanebladet Formater - Punktopstilling - Billede.

Vælg fanebladet Formater - Punktopstilling - Disposition.

Vælg Formater - Punktlister og Nummererering - (fanebladet) Position.

Vælg Formater - Tekst.

Vælg Formater - Afstand.

Menenu Formater - Asiatisk fonetisk vejledning.

Støt os venligst!