Menuen Funktioner

Vælg Funktioner - Galleri eller klik på ikonet GalleriStandard-linjen - knappen
Nyt tema på fanebladet Filer.

From the menu bar:

Vælg Funktioner - Stave- og grammatikkontrol.

From the tabbed interface:

Choose Review - Spelling.

On the Review menu of the Review tab, choose Spelling.

From toolbars:

Ikon

Stavning

From the keyboard:

F7

From the menu bar:

Choose Tools - Automatic Spell Checking.

From the tabbed interface:

Choose Review - Auto Spellcheck.

On the Review menu of the Review tab, choose Automatic Spell Checking.

From toolbars:

Icon Automatic Spell Checking

Automatic Spell Checking

From the keyboard:

Shift + F7

Vælg Funktioner - Sprog - Hangul/Hanja-konvertering (Understøttelse af asiatiske sprog skal være aktiveret)

Vælg Funktioner - Sprog - Kinesisk konvertering. Understøttelse af asiatiske sprog skal være aktiveret.

Vælg Funktioner - Sprog - Kinesisk konvertering - knappen Rediger begreber. Understøttelse af asiatiske sprog skal være aktiveret.

Vælg Funktioner - Stavekontrol.

Vælg Funktioner - Stavekontrol og klik derefter på Indstillinger.

From the menu bar:

Vælg Funktioner ▸ Synonymordbog.

From the tabbed interface:

Choose Review - Thesaurus.

On the Review menu of the Review tab, choose Thesaurus.

From toolbars:

Icon Thesaurus

Thesaurus

From the keyboard:

+ F7

From the menu bar:

Choose Tools - Language.

From the tabbed interface:

On the Review menu of the Review tab choose one of the language commands.

From toolbars:

Icon Manage Language

Manage Language

Vælg Funktioner - Pipette (LibreOffice Draw og LibreOffice Impress)

Vælg Funktioner - Medieafspiller

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).

From the menu bar:

Vælg Funktioner ▸ Makroer - Kør makro.

From the tabbed interface:

Choose Tools - Run Macro.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Run Macro.

From toolbars:

Icon Run Macro

Run Macro

From the menu bar:

Choose Tools - Macros - Organize Macros - BeanShell/Javascript/Python.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose Javascript/Beanshell/Python.

From the menu bar:

Vælg Funktioner - Makroer - Optag makro.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose Record Macro.

From toolbars:

Icon Record Macro

Record Macro

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.

From the menu bar:

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button.

From the menu bar:

Choose Tools - Extensions.

From the tabbed interface:

On the Extension menu of the Extension tab, choose Extensions.

From the keyboard:

+ Alt + E

Choose Tools - Extensions, click Check for Updates button.

From the menu bar:

Choose Tools - XML Filter Settings.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose XML Filter Settings.

Funktioner - Makroer - XML Filterindstillinger og klik så på Ny eller Rediger.

Funktioner - Makroer - XML Filterindstillinger og klik så på Test XSLTer.

From the menu bar:

Vælg Funktioner - Tilpas

From the tabbed interface:

On the top right menu (☰), choose Customize.

Vælg fanebladet Funktioner - Tilpas - Menuer

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Add.

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Move.

Vælg Funktioner - Tilpas - (fanebladet) Tastatur. Et dokument skal være åbnet.

Vælg Funktioner - Tilpas - (fanebladet) Værktøjslinjer.

Vælg Funktioner - Tilpas - (fanebladet) Hændelser.

Vælg Funktioner - Autokorrekturindstillinger.

Vælg Funktioner ▸ Autokorrekturindstillinger ▸ (fanebladet) Indstillinger.

Vælg fanebladet Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger - Smartmærker

Vælg Funktioner - Autokorrekturindstillinger ▸ (fanebladet) Erstat.

Vlkg Funktioner - Autokorrekturindstillinger - (fanebladet) Undtagelser.

Vælg Funktioner ▸ Autokorrekturindstillinger ▸ (fanebladet) Sprogindstillinger.

Vælg fanebladet Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger - Ordfuldførelse.

Vælg - LibreOffice Calc - Vis.

Vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Vis.

Vælg > - LibreOffice Draw - Generelt.

Stivalgsknappen i forskellige guider

Klik på knappen Rediger for nogle få indtastninger under ▸ LibreOffice ▸ Stier.

Vælg .

Vælg - LibreOffice - Programfarver.

Vælg - LibreOffice - Programfarver.

Vælg - LibreOffice - Generelt.

Vælg - LibreOffice - Vis.

Vælg - LibreOffice - Print.

Vælg - LibreOffice - Stier.

Vælg Funktioner - Autotekst - Sti. (kun autotekst)

From the menu bar:

Vælg Funktioner - Billedkort.

From the tabbed interface:

On the Image menu of the Image tab, choose ImageMap.

From toolbars:

Icon Image Map

Image Map

Vælg Funktioner - Billedkort og vælg så et område på Billedkortet og klik på Egenskaber - Beskrivelse.

Vælg fanebladet Formater - Område - Farver

Vælg Format - Område -Område, tryk på Farve-knappen og klik på Vælg-knappen.

Ikon

Tryk på knappen Farvedialog på fanebladet Belysning på dialogen 3D-effekter.

Vælg - LibreOffice - Skrifttyper.

Vælg - LibreOffice - Sikkerhed.

Vælg - LibreOffice - Avanceret.

Vælg - LibreOffice - Open CL

Vælg - LibreOffice - Basic IDE.

Vælg - LibreOffice - Onlineopdatering.

Vælg - LibreOffice - Tilgængelighed.

Vælg - LibreOffice - Programfarver.

Vælg - Hent/Gem.

Vælg - Hent/Gem - Generelt.

Vælg - Hent/Gem - Generelt.,

Vælg - Hent/Gem - Microsoft Office.

Vælg - Hent/Gem - Generelt.

Choose - Languages and Locales.

Choose - Languages and Locales - General.

Choose - Languages and Locales - General - Complex Text Layout.

Choose - Languages and Locales - General.

Choose - Languages and Locales - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.

Choose - Languages and Locales - Writing Aids.

Choose - Languages and Locales - Searching in Japanese.

Choose - Languages and Locales - Asian Layout.

Vælg - Internet

Vælg - Internet - Proxy.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Kompatibilitet.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Generelt.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Brevfelt e-mail.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Vis.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formateringshjælp.

Vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Gitter.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Grundlæggende skrifttyper (vestlige).

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Grundlæggende skrifttyper (asiatiske). Asiatisk sprog skal være aktiveret.

Vælg - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Udskriv

Vælg - LibreOffice Calc - Udskriv.

Vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tabel

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Ændringer.

Åbn et HTML-dokument, vælg - LibreOffice Writer/Web.

Åbn et HTML-dokument, vælg - LibreOffice Writer/Web - Baggrund.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Generelt.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Vis.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Beregn.

Åbn et regnearksdokument, og vælg - LibreOffice Calc - Kompatibilitet.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Sorteringslister.

Åbn et regnearksdokument og vælg - LibreOffice Calc - Formler.

Åbn et regnearksdokument og vælg - LibreOffice Calc - Standarder.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Sorteringslister - Kopier.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Ændringer.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Generelt.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Vis.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Gitter.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Udskriv.

Åbn en tegning, vælg - LibreOffice Draw.

Åbn et Math-dokument, vælg - LibreOffice Math.

Åbn et Math-dokument, vælg - LibreOffice Math - Indstillinger.

Vælg - Diagrammer.

Vælg - Diagrammer - Standardfarver.

Vælg - LibreOffice Base.

Vælg - LibreOffice Base - Forbindelser.

Vælg - LibreOffice Base - Databaser.

From the menu bar:

Choose Tools - Redact.

From the tabbed interface:

Choose Review - Redact.

On the Review menu of the Review tab, choose Redact.

From toolbars:

Icon Redact

Redact

From the menu bar:

Choose Tools - Auto-Redact.

From toolbars:

Icon Auto-Redact

Auto-Redact

Støt os venligst!