Menuen Funktioner

Vælg Indsæt ▸ Medie ▸ Galleri eller åbn Standard-linjen og klik på

Ikon

Galleri

Vælg Funktioner - Galleri eller klik på ikonet GalleriStandard-linjen - knappen
Nyt tema på fanebladet Filer.

Vælg Funktioner - Stave- og grammatikkontrol.

F7-tast

På værktøjslinjen Standard, klik på

Ikon

Stavning

Vælg Funktioner - Sprog - Hangul/Hanja-konvertering (Understøttelse af asiatiske sprog skal være aktiveret)

Vælg Funktioner - Sprog - Kinesisk konvertering. Understøttelse af asiatiske sprog skal være aktiveret.

Vælg Funktioner - Sprog - Kinesisk konvertering - knappen Rediger begreber. Understøttelse af asiatiske sprog skal være aktiveret.

Vælg Funktioner - Stavekontrol.

Vælg Funktioner - Stavekontrol og klik derefter på Indstillinger.

Vælg Funktioner ▸ Synonymordbog.

+F7

Vælg Funktioner - Pipette (LibreOffice Draw og LibreOffice Impress)

Vælg Funktioner - Medieafspiller

Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic, eller tryk på +F11 (hvis den ikke er tildelt på dit system)

Vælg Funktioner ▸ Makroer - Kør makro.

Choose Funktioner - Makroer - Administrer makroer - BeanShell.

Choose Funktioner - Makroer - Adminstrer makroer - JavaScript.

Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - Python.

Vælg Funktioner - Makroer - Optag makro.

Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic,
klik på knappen Administration,
klik på fanebladet Biblioteker
og klik så på knappen Adgangskode.

Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer -LibreOffice Basic,
klikker på Administrer.

Vælg Funktioner - Udvidelsesadministration

Vælg Funktioner - Udvidelsesadministration, klik på knappen Søg efter opdateringer

Vælg Funktioner - Makroer - XML Filterindstillinger.

Funktioner - Makroer - XML Filterindstillinger og klik så på Ny eller Rediger.

Funktioner - Makroer - XML Filterindstillinger og klik så på Test XSLTer.

Vælg Funktioner - Tilpas

Vælg fanebladet Funktioner - Tilpas - Menuer

Vælg Funktioner ▸ Tilpas... ▸ (fanebladet) Menuer og klik på tandhjulet, Ikonet Tandhjulsmenu og vælg Tilføj...

Vælg Funktioner ▸ Tilpas... ▸ (fanebladet) Menuer, klik på Tandhjulet Ikonet Tandhjulsmenu rullemenuen og vælg Flyt...

Vælg Funktioner - Tilpas - (fanebladet) Tastatur. Et dokument skal være åbnet.

Vælg Funktioner - Tilpas - (fanebladet) Værktøjslinjer.

Vælg Funktioner - Tilpas - (fanebladet) Hændelser.

Vælg Funktioner - Autokorrekturindstillinger.

Vælg Funktioner ▸ Autokorrekturindstillinger ▸ (fanebladet) Indstillinger.

Vælg fanebladet Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger - Smartmærker

Vælg Funktioner - Autokorrekturindstillinger ▸ (fanebladet) Erstat.

Vlkg Funktioner - Autokorrekturindstillinger - (fanebladet) Undtagelser.

Vælg Funktioner ▸ Autokorrekturindstillinger ▸ (fanebladet) Sprogindstillinger.

Vælg fanebladet Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger - Ordfuldførelse.

Vælg - LibreOffice Calc - Vis.

Vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Vis.

Vælg > - LibreOffice Draw - Generelt.

Stivalgsknappen i forskellige guider

Klik på knappen Rediger for nogle få indtastninger under ▸ LibreOffice ▸ Stier.

Vælg .

Vælg - LibreOffice - Programfarver.

Vælg - LibreOffice - Programfarver.

Vælg - LibreOffice - Generelt.

Vælg - LibreOffice - Vis.

Vælg - LibreOffice - Print.

Vælg - LibreOffice - Stier.

Vælg Funktioner - Autotekst - Sti. (kun autotekst)

Vælg Funktioner - Billedkort.

Vælg Funktioner - Billedkort og vælg så et område på Billedkortet og klik på Egenskaber - Beskrivelse.

Vælg fanebladet Formater - Område - Farver

Vælg Format - Område -Område, tryk på Farve-knappen og klik på Vælg-knappen.

Ikon

Tryk på knappen Farvedialog på fanebladet Belysning på dialogen 3D-effekter.

Vælg - LibreOffice - Skrifttyper.

Vælg - LibreOffice - Sikkerhed.

Vælg - LibreOffice - Avanceret.

Vælg - LibreOffice - Open CL

Vælg - LibreOffice - Basic IDE.

Vælg - LibreOffice - Onlineopdatering.

Vælg - LibreOffice - Tilgængelighed.

Vælg - LibreOffice - Programfarver.

Vælg - Hent/Gem.

Vælg - Hent/Gem - Generelt.

Vælg - Hent/Gem - Generelt.,

Vælg - Hent/Gem - Microsoft Office.

Vælg - Hent/Gem - Generelt.

Vælg - Sprogindstillinger.

Vælg - Sprogindstillinger - Sprog.

Vælg - Sprogindstillinger - Sprog - Komplekst tekstlayout (CTL).

Vælg - Sprogindstillinger - Sprog.

Vælg - Sprogindstillinger - Skrivehjælp,
, på listen Tilgængelige sprogmoduler vælger du et af sprogmodulerne og klikker så på Rediger.

Vælg - Sprogindstillinger - Skrivehjælp.

Vælg - Sprogindstillinger - Søgning på japansk.

Vælg - Sprogindstillinger - Asiatisk layout.

Vælg - Internet

Vælg - Internet - Proxy.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Kompatibilitet.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Generelt.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Brevfelt e-mail.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Autobilledtekst.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Vis.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formateringshjælp.

Vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Gitter.

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Grundlæggende skrifttyper (vestlige).

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Grundlæggende skrifttyper (asiatiske). Asiatisk sprog skal være aktiveret.

Vælg - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Udskriv

Vælg - LibreOffice Calc - Udskriv.

Vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tabel

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Ændringer.

Åbn et HTML-dokument, vælg - LibreOffice Writer/Web.

Åbn et HTML-dokument, vælg - LibreOffice Writer/Web - Baggrund.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Generelt.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Vis.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Beregn.

Åbn et regnearksdokument, og vælg - LibreOffice Calc - Kompatibilitet.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Sorteringslister.

Åbn et regnearksdokument og vælg - LibreOffice Calc - Formler.

Åbn et regnearksdokument og vælg - LibreOffice Calc - Standarder.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Sorteringslister - Kopier.

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Ændringer.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Generelt.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Vis.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Gitter.

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Udskriv.

Åbn en tegning, vælg - LibreOffice Draw.

Åbn et Math-dokument, vælg - LibreOffice Math.

Åbn et Math-dokument, vælg - LibreOffice Math - Indstillinger.

Vælg - Diagrammer.

Vælg - Diagrammer - Standardfarver.

Vælg - LibreOffice Base.

Vælg - LibreOffice Base - Forbindelser.

Vælg - LibreOffice Base - Databaser.

Støt os venligst!