Menuen Indsæt

Vælg Indsæt - Kommentar.

Tryk på +C.

Vælg Indsæt - Medie - Scan.

Vælg Indsæt - Medie - Scan - Vælg kilde.

Vælg Indsæt - Medie - Scan - Forespørg.

Vælg Indsæt - Specialtegn.

På værktøjslinjen Standard eller Indsæt klik på

Ikonet Specialtegn

Specialtegn

Vælg Indsæt - Medie - Lyd eller video...

Vælg Indsæt - Lyd eller video.

Lyd eller video

Choose Insert - OLE Object.

Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikonet OLE-objekt

OLE-objekt

Choose Insert - OLE Object - QR and Barcode.

Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikonet Formel

Formel

Vælg Formater - Diagramtype.

Choose Insert - Chart .

Vælg Formater - Diagramtype.

Choose Insert Chart.

Vælg Formater - Diagramtype.

Choose Insert - Chart.

Choose Insert - Chart.

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikonet Diagram

Diagram

Vælg Indsæt - Billede.

På værktøjslinjen Standard, klik på

Ikonet Billede

Billede

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikonet Flydende ramme

Objektramme

Åbn en fil, hvis type LibreOffice ikke kender og som ikke er en tekstfil

På værktøjslinjen Fontwork klikker du på

ikoner Fontwork

Fontwork-galleri

Vælg Indsæt - Fontwork

Ikonet Simple figurer

Simple figurer

Ikonet Symbolformer

Symbolfigurer

Ikonet Blokpile

Blokpile

Ikonet Rutediagrammer

Rutediagrammer

Ikonet Udråb

Forklaringer

Ikonet Stjerner

Stjerner

Vælg Indsæt ▸ Signaturlinjee

Støt os venligst!