Menuen Indsæt

Vælg Indsæt - Kommentar.

Tast +C.

Vælg Indsæt - Medie - Scan.

Vælg Indsæt - Medie - Scan - Vælg kilde.

Vælg Indsæt - Medie - Scan - Forespørg.

Vælg Indsæt - Specialtegn.

På værktøjslinjen Standard eller Indsæt klik på

Ikon

Specialtegn

Vælg Indsæt - Medie - Lyd eller video...

Vælg Indsæt - Lyd eller video.

Lyd eller video

Vælg Indsæt - Objekt.

Vælg Indsæt - Objekt - OLE-objekt.

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikon

OLE-objekt

Vælg Indsæt - Objekt - Formel.

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikon

Formel

Vælg Formater - Diagramtype.

Vælg Indsæt - Objekt - Diagram.

Vælg Formater - Diagramtype.

Vælg Indsæt - Objekt - Diagram.

Vælg Formater - Diagramtype.

Vælg Indsæt - Objekt - Diagram.

Vælg Indsæt - Objekt - Diagram.

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikon

Diagram

Vælg Indsæt - Billede.

På værktøjslinjen Standard, klik på

Ikon

Billede

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikon

Objektramme

Åbn en fil, hvis type LibreOffice ikke kender og som ikke er en tekstfil

På værktøjslinjen Fontwork klikker du på

ikoner Fontwork

Fontwork-galleri

Vælg Indsæt - Fontwork

Ikon

Simple figurer

Ikonet Symbolfigurer

Symbolfigurer

Ikon

Blokpile

Ikon

Rutediagrammer

Ikon

Forklaringer

Ikon

Stjerner

Vælg Indsæt ▸ Signaturlinjee

Støt os venligst!