Menuen Indsæt

Vælg Indsæt - Kommentar.

Tryk på +C.

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan.

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Request.

Vælg Indsæt - Specialtegn.

På værktøjslinjen Standard eller Indsæt klik på

Ikonet Specialtegn

Specialtegn

From the tabbed interface:

Choose Insert - Media.

From toolbars:

Icon Media

Media / Audio or Video

From the menu bar:

Choose Insert - OLE Object.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert OLE Object.

From toolbars:

Icon Insert OLE Object

Insert OLE Object

From the menu bar:

Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert OLE Object.

From toolbars:

Icon OLE object

OLE-objekt

From the menu bar:

Choose Insert - OLE Object - QR and Barcode.

From the tabbed interface:

On the Insert menu of the Insert tab, choose QR and Barcode.

From the menu bar:

Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Formula Object.

From toolbars:

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

From the keyboard:

+ Shift + E

Vælg Formater - Diagramtype.

Choose Insert - Chart .

Vælg Formater - Diagramtype.

Choose Insert Chart.

Vælg Formater - Diagramtype.

Choose Insert - Chart.

Choose Insert - Chart.

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikonet Diagram

Diagram

From the menu bar:

Choose Insert - Image.

From toolbars:

Ikonet Billede

Billede

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikonet Flydende ramme

Objektramme

Åbn en fil, hvis type LibreOffice ikke kender og som ikke er en tekstfil

På værktøjslinjen Fontwork klikker du på

ikoner Fontwork

Fontwork-galleri

Vælg Indsæt - Fontwork

Ikonet Simple figurer

Simple figurer

Ikonet Symbolformer

Symbolfigurer

Ikonet Blokpile

Blokpile

Ikonet Rutediagrammer

Rutediagrammer

Ikonet Udråb

Forklaringer

Ikonet Stjerner

Stjerner

Vælg Indsæt ▸ Signaturlinjee

Støt os venligst!