Menuen Filer

From the menu bar:

Choose File - Preview in Web Browser.

From the menu bar:

Vælg Filer - Ny(t).

From the tabbed interface:

Choose File - New.

On the top right menu (☰), choose New.

From toolbars:

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

From the start center:

Click on the corresponding document type icon.

From the keyboard:

+N

Menuen Filer - Ny(t) - Skabeloner.

Tasterne Skift++N

Vælg Filer - Ny(t) - Etiketter.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Etiketter - Etiketter.

Vælg Filer ▸ Ny(t) ▸ Etiketter fanebladet Format.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Format.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Etiketter - (fanebladet) Indstillinger.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Indstillinger.

Vælg Filer - Ny(t) - Visitkort.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Medie.

Vælg fanebladene Filer - Ny(t) - Visitkort - Visitkort.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Privat.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Forretning.

From the menu bar:

Vælg Filer - Åbn.

From the tabbed interface:

Choose File - Open.

From the start center:

Open File.

From toolbars:

Icon Open

Åbn fil

From the keyboard:

+O

From the menu bar:

Choose File - Open Remote.

From the tabbed interface:

Choose File - Open Remote.

From toolbars:

Icon Open Remote

Open Remote

From the start center:

Remote Files.

From the menu bar:

Choose File - Recent Documents.

From the tabbed interface:

Choose File - Recent Documents.

From toolbars:

Icon Recent Documents

Recent Documents

From the start center:

Recent Documents.

Menuev Filer - Åbn, Filtype Indkodet tekster valgt.

Menuen Filer - Gem som Filtype Indkodet tekst er valgt.

Vælg Filer - Guider.

Vælg Filer -Guider - Brev....

Vælg Filer - Guider - Brev - Sidedesign.

Vælg Filer - guider - Brev - Layout af brevhoved.

Vælg Filer - guider - Brev - Printede elementer:

Vælg Filer - Guider - Brev - Modtager og afsender.

Vælg Filer - Guider - Brev - Sidefod.

Vælg Filer - Guider - Brev - Navn og placering.

Vælg Filer - Guider - Fax.

Vælg Filer - Guider -Fax - Sidedesign.

Vælg Filer - Guider - Fax - Indkluderede elementer.

Vælg Filer - guider - Afsender og modtager.

Vælg Filer - Guider - Fax - Sidefod.

Vælg Filer - Guider - Fax - Navn og placering.

Vælg Filer -Guider - Dagsorden.

Vælg Filer - Guider - Dagsorden - Sidedesign.

Vælg Filer -Guider - Dagsorden - Generel information.

Vælg Filer - Guider - Dagsorden - Inkluderede overskrifter.

Vælg Filer - Guider - Dagsorden - Navne.

Vælg Filer -Guider - Dagsorden - Dagsordenspunkter.

Vælg Filer - Guider - Dagsorden - Navn og mødested.

Klik Brug guide til at oprette formular i et databasefilvindue.

Klik Brug guide til at oprette rapport i et databasefilvindue.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 1.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 2.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 3.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 4, der skal være en databaseforbindelse.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til oprette en ramme - Sidste guideside.

Vælg Filer - Guider - Dokumentkonvertering.

Vælg Filer - Guider - Dokumentkonvertering.

Vælg Filer - Guider - Dokumentkonvertering.

Vælg Filer - Guider - Euro-omregner.

Menu Filer - Guider - Adressedatakilde.

Adressedatakilde Guider - Yderligere indstillinger

Adressedatakilde-guider - Tabelmarkering

Adressedatakilde-guider - Datakildetitel

Adressedatakildeguider - Felttilknytning

From the menu bar:

Choose File - Close.

From the tabbed interface:

Choose File - Close.

On the top right menu (☰), choose Close.

From toolbars:

Icon Close

Close

From the menu bar:

Select File - Templates.

From the tabbed interface:

Choose File - Templates.

From toolbars:

Icon Template Manager

Templates

From the keyboard:

+ Shift + N

From the start center:

Click on the Templates button.

From the menu bar:

Vælg Filer - Gem.

From the tabbed interface:

Choose File - Save.

From toolbars:

Icon Save

Gem

From the keyboard:

+S

From the menu bar:

Choose File - Save As.

From the tabbed interface:

Choose File - Save As.

From toolbars:

Icon Save as

Gem som

From the keyboard:

+Shift+S.

From the menu bar:

Choose File - Save a Copy.

From the tabbed interface:

Choose File, long click on Save then choose Save a Copy.

From toolbars:

Icon Save a Copy

Save a Copy

From the menu bar:

Choose File - Save Remote.

From the tabbed interface:

Choose File - Save Remote

From toolbars:

Long-click on the Save icon and select Save Remote File.

Icon Save Remote

Save Remote

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksport og vælg fitypen HTML Document. Dialogen åbnes automatisk.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksport og vælg filtypen HTML, side 1 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksportog vælg filtypen HTML, side 2 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksportog vælg filtypen HTML, side 3 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksportog vælg filtypen HTML, side 4 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksportog vælg filtypen HTML, side 5 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksport og vælg filtypen HTML, side 6 i guiden.

Vælg Filer - Eksporter og vælg en filtype til grafik. Dialogen åbnes, når du har klikket på Gem.

From the menu bar:

Vælg Filer - Gem alle.

From toolbars:

Icon Save All

Save All

From the menu bar:

Vælg Filer - Seneste dokumenter.

From toolbars:

Icon Reload

Reload

From the menu bar:

Choose File - Properties.

From the tabbed interface:

Choose File - Properties.

From toolbars:

Icon Document Properties

Document Properties

Vælg Filer - Egenskaber - (fanebladet) Generelt.

From the menu bar:

Vælg Filer - Digitale Signaturer - Underskriv eksisterende PDF….

From the tabbed interface:

Choose File - Sign Existing PDF.

On the File menu of the File tab, choose Sign Existing PDF.

From toolbars:

Icon Sign Existing PDF

Sign Existing PDF

Choose - LibreOffice - Security and, in the Certificate Path area, click Certificate.

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Vælg File - Egenskaber - (fanebladet) Generelt , klik på knappen Digitale Signaturer button.

Vælg Funktioner - Makroer - Digital signatur….

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.

Vælg Filer - Egenskaber - (fanebladet) Generelt, tryk på knappen Digitale signatur…, og derefer på knappen Signer dokument.

Vælg Filer - Egenskaber - (fanebladet) Beskrivelsef.

Vælg Filer - Egenskaber - (fanebladet) Brugerdefinerede egenskaber

>VælgFiler - Egenskaber - (fanebladet) Statistik

Vælg Filer - Egenskaber - (fanebladet) Sikkerhed tab.

Vælg Filer - Egenskaber - CMIS-egenskaber tab.

Vælg Filer - Egenskaber - (fanebladet) Font.

From the menu bar:

Menu Filer - Vis udskrift.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Udskriftsvisning

From the menu bar:

Vælg Filer - Udskriftindstillinger.

From toolbars:

Icon Printer Settings

Printer Settings

From the menu bar:

Menu File - Send.

Vælg Filer - Send - E-maildokument.

Ikonet E-maildokument

E-maildokument

From the menu bar:

Choose File - Export.

From the tabbed interface:

Choose File - Export.

From toolbars:

Icon Export

Export

From the menu bar:

Choose File - Export As.

From toolbars:

Icon Export As

Export As

From the menu bar:

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som EPUB.

From toolbars:

Icon Export as EPUB

Export as EPUB

Choose Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Digitale Signaturer.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Sikkerhed.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Generelt.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Startvisning.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Links.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - Brugerflade tab.

From the menu bar:

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF.

From toolbars:

Icon Export as PDF

Export as PDF

Ikonet Eksporter direkte som PDF

Eksporter direkte som PDF

Vælg Filer - Send - E-mail som PDF.

Vælg Filer - Send - Opret hoveddokument.

From the menu bar:

Vælg Filer - Udskriv.

From the tabbed interface:

Choose File - Print.

From the keyboard:

+P

From toolbars:

Print Icon

Udskriv

From the menu bar:

Vælg Filer - Afslut LibreOffice.

From toolbars:

Icon Exit

Exit

From the keyboard:

+Q

Vælg Filer ▸ Ny(t) ▸ Hoveddokument.

Vælg Filer - Åbn - Filtype, vælg Tekst-CSV.

Vælg Data - Tekst til kolonner (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).

Vælg Filer - Eksporter, hvis EPS er valgt som filtype, åbnes denne dialog automatisk.

Vælg Filer - Eksporter, hvis PBM, PPM eller PGM er valgt som filtype, åbnes dialogen automatisk.

From the menu bar:

Choose File - Versions.

From toolbars:

Icon Versions

Versions

Støt os venligst!