Menuen Filer

Vælg Filer - Forhåndsvis i webbrowser.

Vælg Filer - Ny(t).

Ikonet Ny(t) på værktøjslinjen Standard (ikonet viser typen på det nye dokument).

Ikon

Ny

Tast +N

Menu Filer - Ny(t) - Skabeloner.

Tast Skift++N

Vælg Filer - Ny(t) - Etiketter.

Vælg Filer - Ny(t) - Etiketter (fanebladet) Etiketter.

Vælg Filer - Ny(t) - Etiketter fanebladet Format.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Format.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Etiketter - (fanebladet) Indstillinger.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Indstillinger.

Vælg Filer - Ny(t) - Visitkort.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Medie.

Vælg fanebladene Filer - Ny(t) - Visitkort - Visitkort.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Privat.

Vælg fanebladet Filer - Ny(t) - Visitkort - Forretning.

Vælg Filer - Åbn.

+O

På værktøjslinjen Standard klikker du på

Ikon

Åbn fil

Menu Filer - Åbn, Filtype Indkodet tekst markeret.

Menu Filer - Gem som, Filtype Tekst indkodet markeret.

Vælg Filer - Guider.

Vælg Filer -Guider - Brev....

Vælg Filer - Guider - Brev - Sidedesign.

Vælg Filer - guider - Brev - Layout af brevhoved.

Vælg Filer - guider - Brev - Printede elementer:

Vælg Filer - Guider - Brev - Modtager og afsender.

Vælg Filer - Guider - Brev - Sidefod.

Vælg Filer - Guider - Brev - Navn og placering.

Vælg Filer - Guider - Fax.

Vælg Filer - Guider -Fax - Sidedesign.

Vælg Filer - Guider - Fax - Indkluderede elementer.

Vælg Filer - guider - Afsender og modtager.

Vælg Filer - Guider - Fax - Sidefod.

Vælg Filer - Guider - Fax - Navn og placering.

Vælg Filer -Guider - Dagsorden.

Vælg Filer - Guider - Dagsorden - Sidedesign.

Vælg Filer -Guider - Dagsorden - Generel information.

Vælg Filer - Guider - Dagsorden - Inkluderede overskrifter.

Vælg Filer - Guider - Dagsorden - Navne.

Vælg Filer -Guider - Dagsorden - Dagsordenspunkter.

Vælg Filer - Guider - Dagsorden - Navn og mødested.

Klik Brug guide til at oprette formular i et databasefilvindue.

Klik Brug guide til at oprette rapport i et databasefilvindue.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 1.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 2.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 3.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 4, der skal være en databaseforbindelse.

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til oprette en ramme - Sidste guideside.

Vælg Filer - Guider - Dokumentkonvertering.

Vælg Filer - Guider - Dokumentkonvertering.

Vælg Filer - Guider - Dokumentkonvertering.

Vælg Filer - Guider - Euro-omregner.

Menu Filer - Guider - Adressedatakilde.

Adressedatakilde Guider - Yderligere indstillinger

Adressedatakilde-guider - Tabelmarkering

Adressedatakilde-guider - Datakildetitel

Adressedatakildeguider - Felttilknytning

Vælg Filer - Luk.

Vælg Filer - Gem.

+S

Åbn linjen Standard eller Tabeldata, klik på

Ikon

Gem

Ikon

Gem som

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksport og vælg fitypen HTML Document. Dialogen åbnes automatisk.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksport og vælg filtypen HTML, side 1 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksportog vælg filtypen HTML, side 2 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksportog vælg filtypen HTML, side 3 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksportog vælg filtypen HTML, side 4 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksportog vælg filtypen HTML, side 5 i guiden.

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksport og vælg filtypen HTML, side 6 i guiden.

Vælg Filer - Eksporter, vælg en grafik-filtype. Dialogen åbnes, når du har klikket på Gem.

Vælg Filer - Gem alle.

Vælg Filer - Gem som....

Vælg Filer - Genindlæs.

Vælg Filer - Egenskaber.

Vælg fanebladet Filer - Egenskaber - Generelt.

Vælg Filer - Digitale Signaturer - Underskriv eksisterende PDF.

Vælg Filer - Digitale Signaturer - Digitale Signaturer.

Vælg Funktioner - Makroer - Digital signatur.

Vælg fanebladet Filer - Egenskaber - Generelt, klik på knappen Digitale signaturer.

Dobbeltklik eller højre-klik på feltet SignaturStatuslinjen.

Vælg fanebladet Filer - Egenskaber - Genereltog klik på knappen Digitale signaturer og tryk derefter på knappen Signer dokument.

Vælg Filer - Egenskaber fanebladet Beskrivelse.

Vælg fanebladet Filer - Egenskaber - Tilpassede Egenskaber.

Vælg Filer - Egenskaber fanebladet Statistik.

Vælg Filer - Egenskaber - Sikkerhed.

Vælg fanebladet Filer - Egenskaber - CMIS egenskaber

Vælg Filer - Egenskaber - Skrifttype.

Menu Filer - Vis udskrift.

Ikon

Udskriftsvisning

Vælg Filer - Printerindstillinger.

Menu Filer - Send.

VælgFiler - Send - E-maildokument.

Ikon

Send dokument som e-mail

Vælg Filer - Eksporter.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som EPUB

Eksporter som EPUB

Eksporter direkte som EPUB

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF fanebladet Digital underskrift.

Vælg filer - Eksporter som - Eksporter som PDF fanebladet Sikkerhed.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF fanebladet Generelt.

Vælg filer - Eksporter som - Eksporter som PDF fanebladet Startvisning.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF fanebladet Kæder.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF fanebladet Brugergrænseflade.

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF.

Ikon

Eksporter direkte som PDF

Vælg Filer - Send - E-mail som PDF.

Vælg Filer - Send - Opret hoveddokument.

Vælg Filer - Udskriv.

+P

På værktøjslinjen Standard klikker du på

Ikon

Udskriv fil direkte

Vælg Filer - Afslut LibreOffice

+Q

Vælg Filer - Ny(t) - Hoveddokument.

Vælg Filer - Åbn - Filtype, markér Tekst CSV.

Vælg Data - tekst til kolonner (Calc).

Vælg Filer - Eksporter, hvis EPS er markeret som filtype, åbnes denne filtype automatisk..

vælg Filer - Eksporter, hvis PBM, PPM eller PGM er markeret som filtype, åbnes dialogen automatisk.

Vælg Filer - Versioner

Støt os venligst!