Text Import

Indstiller importindstillinger for adskilte data.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Åbn - Filtype, vælg Tekst-CSV.

Vælg Data - Tekst til kolonner (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Importer

Tegnsæt

Angiver tegnsættet, der skal bruges i den importerede fil.

Sprog

Afgør hvordan talstrenge importeres.

Hvis sprog er sat til Standard (til import af CSV) eller Automatisk (til import af HTML), vil Calc bruge det globalt indstillede sprog. Hvis Sprog er indstillet til et specifikt sprog, vil dette blive brugt når der importeres tal.

Når et HTML dokument importeres, kan indstillingen for sprog komme i konflikt med den globale indstilling for HTML. Brug lokaliteten 'Engelsk (USA)' for tal. Den globale indstilling af HTML gælder kun hvis Automatisk sprog er valgt. Hvis du vælger et specifikt sprog i indstillingerne for import af HTML, vil den globale instilling blive ignoreret.

Fra række

Specificerer rækken, hvor du vil begynde at importere. Rækkerne er synlige i forhåndsvisningen i bunden af dialogen.

Skilletegnsindstillinger

Angiver om dine data bruger skilletegn eller faste bredder som skilletegn.

Fast bredde

Skiller data med fast bredde (ens antal tegn) i kolonner. Klik på linealen i forhåndsvisningen for at sætte bredden.

Adskilt af

Vælg skilletegnet, der er brugt i dine data.

Tabulator

Inddeler data adskilt af tabulatorer i kolonner.

Semikolon

Inddeler data adskilt af semikoloner i kolonner.

Komma

Inddeler data adskilt af kommaer i kolonner.

Mellemrum

Inddeler data adskilt af mellemrum i kolonner.

Andre

Adskilte dato til kolonner med en kolonneseperator, du angiver. OBS: Den bryúgertilpassede seperator skal også indgå i dine data.

Flet separatorer

Kombinerer efterfølgende skilletegn og fjerner tomme datafelter.

Beskær mellemrum

Fjerner mellemrun i begyndelsen og skutningen af data felter.

Strengafgrænser

Marker et tegn til at adskille tekstdata. Du kan kan også indtaste et tegn i tekstboksen.

Andre indstillinger

Sætter visse andre importindstillinger.

Formater anførte felt som tekst

Når denne indstilling er aktiveret, vil felter og celler der er omkranset af citationstegn (hvor både første og sidste tegn i strengen er lig med den valgte tekstskilletegn) blive importeret som tekst.

Detekter specielle tal

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

Det valgte sprog har indflydelse på, hvordan sådanne specielle tal genkendes, da forskellige sprog og regioner har forskellige konventioner for specialtal.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Spring tomme celler over

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

I konverteringen Tekst til kolonner, vil den første kolonne blive tømt, hvis celleindholdet begynder med en separator og denne valgmulighed er deaktiveret,

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Felter

Viser, hvordan dine data vil se ud, når de er adskilte i kolonner.

Kolonnetype

Vælg en kolonne i forhåndsvisningsvinduet og vælg herefter hvilken datatype du vil tildele de importerede data. Du kan vælge en af følgende muligheder:

Type

Funktion

Standard

LibreOffice bestemmer typen.

Tekst

Importerede data behandles som tekst.

Dato (DMY)

Anvender et datoformat (Dag, Måned, År) til de importerede data i en kolonne.

Dato (MDY)

Anvender et datoformat (Måned, Dag, År) til de importerede data i en kolonne.

Dato (YMD)

Anvendet et datoformat (År, Måned, Dag) til de importerede data i en kolonne.

US engelsk

Tal formateret som US engelsk inkluderes uanset systemets sprog. Et talformat anvendes ikke. Hvis der ikke er US engelske dataposter, anvendes formatet Normal.

Skjul

Data i kolonnen importeres ikke.


Hvis du valgte et af datoformaterne (DMY), (MDY) eller (YMD), og du indtaster tal uden datoskilletegn, fortolkes tallene som følger:

Antal tegn

Datoformat

6

Grupper af to tegn bliver taget til dag, måned og år i den valgte rækkefølge.

8

Fire tegn bliver taget til året, to hver for måned og dag, i den valgte rækkefølge.

5 eller 7

Som med 6 eller 8 tegn men den første del af sekvensen har ét tegn mindre. Dette vil fjerne et foranstillet nul for måned og dag.


tip

Hvis du vil inkludere det foranstillede nul i data, som du importerer, for eksempel i telefonnumre, skal du anvende formatet "Tekst" til kolonnen.


Forhåndsvisning

Viser hvordan den importerede tekst vil se ud, efter den er opdelt i kolonner. For at anvende et format på en kolonne, når den er importeret, klikker du på en kolonne og vælger Kolonnetype. Når du vælger en Kolonnetype, viser kolonneoverskriften det anvendte format.

Hvis du vil bruge en fast bredde til at adskille de importerede data i kolonner, skal du klikke i linealen for at sætte grænsebredder.

Støt os venligst!