Tekstimport

Indstiller importindstillinger for adskilte data.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Åbn - Filtype, markér Tekst CSV.

Vælg Data - tekst til kolonner (Calc).


Importer

Tegnsæt

Angiver tegnsættet, der skal bruges i den importerede fil.

Sprog

Afg√łr hvordan talstrenge importeres.

Hvis sprog er sat til Standard (til import af CSV) eller Automatisk (til import af HTML), vil Calc bruge det globalt indstillede sprog. Hvis Sprog er indstillet til et specifikt sprog, vil dette blive brugt når der importeres tal.

Når et HTML dokument importeres, kan indstillingen for sprog komme i konflikt med den globale indstilling for HTML. Brug lokaliteten 'Engelsk (USA)' for tal. Den globale indstilling af HTML gælder kun hvis Automatisk sprog er valgt. Hvis du vælger et specifikt sprog i indstillingerne for import af HTML, vil den globale instilling blive ignoreret.

Fra række

Specificerer rækken, hvor du vil begynde at importere. Rækkerne er synlige i forhåndsvisningen i bunden af dialogen.

Skilletegnsindstillinger

Angiver om dine data bruger skilletegn eller faste bredder som skilletegn.

Fast bredde

Skiller data med fast bredde (ens antal tegn) i kolonner. Klik på linealen i forhåndsvisningen for at sætte bredden.

Adskilt af

Vælg skilletegnet, der er brugt i dine data.

Tabulator

Inddeler data adskilt af tabulatorer i kolonner.

Semikolon

Inddeler data adskilt af semikoloner i kolonner.

Komma

Inddeler data adskilt af kommaer i kolonner.

Mellemrum

Inddeler data adskilt af mellemrum i kolonner.

Andre

Adskilte dato til kolonner med en kolonneseperator, du angiver. OBS: Den bry√ļgertilpassede seperator skal ogs√• indg√• i dine data.

Flet separatorer

Kombinerer efterf√łlgende skilletegn og fjerner tomme datafelter.

Beskær mellemrum

Fjerner mellemrun i begyndelsen og skutningen af data felter.

Strengafgrænser

Marker et tegn til at adskille tekstdata. Du kan kan også indtaste et tegn i tekstboksen.

Andre indstillinger

Sætter visse andre importindstillinger.

Formater anf√łrte felt som tekst

N√•r denne indstilling er aktiveret, vil felter og celler der er omkranset af citationstegn (hvor b√•de f√łrste og sidste tegn i strengen er lig med den valgte tekstskilletegn) blive importeret som tekst.

Detekter specielle tal

Når denne indstilling er aktiveret, vil Calc automatisk genkende alle talformater, inklusiv specielle talformater såsom datoer, tidspunkter og videnskabelig notation.

Det valgte sprog har indflydelse på, hvordan sådanne specielle tal genkendes, da forskellige sprog og regioner har forskellige konventioner for specialtal.

N√•r denne indstilling er deaktiveret vil Calc kun genkende og konvertere decimaltal. De √łvrige, inklusiv tal i videnskabelig notation, vil blive importeret som tekst. Et decimaltal kan indeholde cifrene 0-9, tusind-skilletegn og et decimal-skilletegn. Tusind-skilletegn og decimal-skilletegn kan variere ud fra det valgte sprog og region.

Spring tomme celler over

Når denne valgmulighed er aktivetet, gemmer Calc det tidligere indhold af cellerne, når der kopieres tomme ind. Ellers sletter Calc indholdet af de foregående celler.

I konverteringen Tekst til kolonner, vil den f√łrste kolonne blive t√łmt, hvis celleindholdet begynder med en separator og denne valgmulighed er deaktiveret,

Felter

Viser, hvordan dine data vil se ud, når de er adskilte i kolonner.

Kolonnetype

V√¶lg en kolonne i forh√•ndsvisningsvinduet og v√¶lg herefter hvilken datatype du vil tildele de importerede data. Du kan v√¶lge en af f√łlgende muligheder:

Type

Funktion

Standard

LibreOffice bestemmer typen.

Tekst

Importerede data behandles som tekst.

Dato (DMY)

Anvender et datoformat (Dag, Måned, År) til de importerede data i en kolonne.

Dato (MDY)

Anvender et datoformat (Måned, Dag, År) til de importerede data i en kolonne.

Dato (YMD)

Anvendet et datoformat (År, Måned, Dag) til de importerede data i en kolonne.

US engelsk

Tal formateret som US engelsk inkluderes uanset systemets sprog. Et talformat anvendes ikke. Hvis der ikke er US engelske dataposter, anvendes formatet Normal.

Skjul

Data i kolonnen importeres ikke.


Hvis du valgte et af datoformaterne (DMY), (MDY) eller (YMD), og du indtaster tal uden datoskilletegn, fortolkes tallene som f√łlger:

Antal tegn

Datoformat

6

Grupper af to tegn bliver taget til dag, m√•ned og √•r i den valgte r√¶kkef√łlge.

8

Fire tegn bliver taget til √•ret, to hver for m√•ned og dag, i den valgte r√¶kkef√łlge.

5 eller 7

Som med 6 eller 8 tegn men den f√łrste del af sekvensen har √©t tegn mindre. Dette vil fjerne et foranstillet nul for m√•ned og dag.


Tipikon

Hvis du vil inkludere det foranstillede nul i data, som du importerer, for eksempel i telefonnumre, skal du anvende formatet "Tekst" til kolonnen.


Forhåndsvisning

Viser hvordan den importerede tekst vil se ud, efter den er opdelt i kolonner. For at anvende et format på en kolonne, når den er importeret, klikker du på en kolonne og vælger Kolonnetype. Når du vælger en Kolonnetype, viser kolonneoverskriften det anvendte format.

Hvis du vil bruge en fast bredde til at adskille de importerede data i kolonner, skal du klikke i linealen for at sætte grænsebredder.

Navigere uden musen

For mere information, se Information om filtre til import og eksport.

St√łt os venligst!