Eksporter tekstfiler

Dialogen Eksporter tekstfiler giver dig mulighed for at definere eksportegenskaberne for tekstfiler. Dialogen vises, hvis du gemmer regnearksdata som filtypen "Tekst CSV", og hvis afkrydsningsfeltet Rediger filterindstillinger er markeret i dialogen Gem som.

Feltindstillinger

Angiver felt skilletegn, tekst skilletegn og hvilket tegnsæt der bruges til teksteksport.

Tegnsæt

Angiver tegnsættet for teksteksport.

Feltseparator

Vælg eller indtast feltseparatoren, som adskiller datafelter.

Tekstskilletegn

Vælg eller indtast tekstskilletegnet, som omgiver alle datafelter.

Brug tekstskilletegn for alle tekstceller

Eksporterer alle tekstceller med foranstående og efterstillede tekstadskillere som angivet i feltet "Tekstadskiller". Hvis den ikke er markeret vil kun de tekstceller som indeholder feltseparator blive indkapslet i tekstskilletegn.

Gem celleindhold som vist

Aktiveret som standard, vil data blive gemt som vist, inklusiv anvendte talformater. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, vil indhold af rå data blive gemt som i ældre versioner af programmet.

Advarselsikon

Afhængig af talformatet, kan der ved at gemme celleindhold som vist, blive skrevet værdier, der under indlæsning ikke længere kan tolkes som numeriske værdier.


Fast kolonnebredde

Eksporterer alle datafelter med fast bredde.

Støt os venligst!