Om filtre til import og eksport

I LibreOffice kan du udover dens egne XML-formater også åbne og gemme mange fremmede XML-formater.

Der kan være tilfælde, hvor du selv må vælge filtypen i dialogen Åbn. Hvis du f.eks. har en databasetabel i tekstformat, som du vil åbne som en databasetabel, må du specificere filtypen "Tekst CSV" efter at du har åbnet filen.

BASIC-makroer i Microsoft Office-dokumenter

I - Indl√¶s/gem - VBA-egenskaber kan du angive indstillingerne for VBA-makrokoderne i MS Office-dokumenter. VBA-makroer kan ikke k√łre i LibreOffice; de skal f√łrst konverteres og tilpasses. Ofte vil du kun bruge LibreOffice til at √¶ndre det synlige indhold af en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil og s√• gemme filen igen i Microsoft Office format uden at √¶ndre de makroer, som de indeholder. Du kan s√¶tte adf√¶rden af LibreOffice som √łnsket: Enten gemmes VBA-makroerne i kommenteret form som en subrutine i LibreOffice , og n√•r dokumentet gemmes i MS Office-format bliver de skrevet korrekt tilbage igen, eller du kan v√¶lge at Microsoft Office-makroer bliver fjernet ved indl√¶sning. Den sidste indstilling er en effektive beskyttelse imod vira i Microsoft Office-dokumenter.

Noter angående eksterne formater og filtyper

Selv hvis de ikke er installeret, kan nogle filtre v√¶lges i dialogerne √Öbn og Gem. Hvis du v√¶lger s√•dan et filter, vises en besked som siger, at du stadig kan installere filteret, hvis du √łnsker det.

Tipikon

Filteret Tekst indkodet hjælper dig med at åbne og gemme tekstdokumenter med en anden skrifttypekodning. Filteret åbner en dialog, der lader dig vælge tegnsæt, standard skrifttyper, sprog og afsnitsskift.


Importere og eksportere i HTML-format

Med LibreOffice Writer, kan du indsætte fod- og slutnoter i dit HTML-dokument. De bliver eksporteret som meta-mærker. Fodnoten og slutnoten bliver eksporteret som Hyperlinks.

Kommentarer bruges til at inkludere ukendte tegn i et HTML-dokument. Alle kommentarer der begynder med "HTML:..." og ender med ">" behandles som en HTML kode, men eksporteres uden disse betegnelser. Flere mærker omkring teksten kan inkluderedes efter "HTML:..." Tegn med accent konverteres til ANSI tegnsættet. Kommentarer oprettes under import (for eksempel til metamærker som ingen plads har i filegenskaberne eller ukendte mærker).

HTML Import på LibreOffice Writer er i stand til læse filer som har UTF-8 eller UCS2-tegnkodning. Alle tegn som findes i ANSI-tegnsættet eller i systemets tegnsæt kan vises.

Når man eksporterer til HTML, bliver tegnsættet valgt i - Indlæs/gem - HTML-kompatibilitet brugt. Tegn som ikke findes der, skrives på en alternativ facon, som er vist korrekt i moderne webbrowsere. Når man eksporterer sådanne tegn, modtager du en passende advarsel.

Hvis du i - Hent/gem - HTML-kompatibilitet v√¶lger Mozilla Firefox eller LibreOffice Writer som eksportindstilling, Under eksport bliver alle vigtige skriftattributter eksporteret som direkte attributter (for eksempel tekstfarve,skriftst√łrrelse, fed, kursiv og s√• videre) i CSS1-typografier. (CSS st√•r for Cascading Style Sheets.) Import udf√łres ogs√• efter denne standard.

"Skrifttype" egenskaben svarer til Mozilla Firefox; Det betyder at du f√łr skriftst√łrrelsen kan angive valgfrie v√¶rdier for "skrifttype-typografi" (kursiv, ingen), "skrifttype-variant" (normal, lille-Store bogstaver) og "skrifttype-v√¶gt" (normal, fed).

Hvis LibreOffice Writer er sat som eksportindstilling, bliver st√łrrelser p√• kontrolfeltet og deres interne marginer eksporteret som typografier (udskrivningsformater). CCS1-egenskaber er baseret p√• "bredde"- og "h√łjde"-v√¶rdier. Egenskaben "Margin" bruges til at s√¶tte ens marginer p√• alle sidens kanter. Til at lade marginerne v√¶re forskellige, bruges egenskaberne "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" og "Margin-Bottom".

Afstandene mellem fra grafik og plugin-moduler til indholdet kan s√¶ttes individuelt for eksport til LibreOffice Writer. Hvis top-/bund-margine eller venste-/h√łjre-margin er indstillet forskelligt, eksporteres afstandene i en "TYPOGRAFI"-indstilling for det tilsvarende m√¶rke (tag) som SSC1-st√łrrelsesegenskaber "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" og "Margin-Right".

Rammer underst√łttes med brug af CSS1-udvidelser til absolut placerede objekter. Dette g√¶lder kun for eksportindstillingerne Mozilla Firefox og LibreOffice Writer. Rammer kan justeres som grafik, og Flydende rammer, medens tegn-k√¶dede rammer ikke er mulige.

Rammer eksporteres som "<SPAN>" eller "<DIV>"-mærker (tags), hvis de ikke indeholder kolonner. Hvis de indeholder kolonner, eksporteres de som "<MULTECOL>".

Måleenheden sat i LibreOffice bruges til HTML-eksport af CSS1 egenskaber. Enheden kan sættes separat for tekst og HTML-dokumenter under - LibreOffice Writer - Generelt eller - LibreOffice Writer/Web. Antallet af eksporterede decimaler afhænger af enheden.

Måleenhed

Måleenhedsnavn i CSS1

Maksimalt antal decimaler

millimeter

mm

2

centimeter

cm

2

Tommer

i

2

pica

pc

2

Punkt

pkt.

1


LibreOffice-websidefilteret underst√łtter bestemte egenskaber i CSS2. For at bruge disse skal eksport af udskriftslayout imidlertid v√¶re aktiveret i - Indl√¶s/gem - HTML-kompatibilitet. S√• kan du i HTML-dokumenter udover HTML-sidetypografi ogs√• bruge typografierne "F√łrste side", "Venstre side" og "H√łjre side". Disse typografier skulle g√łre dig i stand til at indstille forskellige sidest√łrrelser og margener for den f√łrste side og for h√łjre- og venstresider ved udskrivning.

Importere og eksportere nummerering

Hvis eksportindstillingen "LibreOffice Writer" er valgt i - Gem/Hent - HTML-kompatibilitet, eksporteres nummereringernes indrykninger som CSS1-egenskaben "margin-left" i <OL> and <UL>m√¶rkernes (tags') TYPOGRAFI-attributter. Egenskaben viser forskellen i relation til indrykningen for det n√¶ste h√łjere niveau.

En venstre afsnitsindrykning i nummerering angives som "margen-venstre" CSS1 egenskab. F√łrste-linje indrykninger ignoreres i nummerering og eksporteres ikke.

Importere og eksportere regnearksfiler

LibreOffice importerer og eksporterer referencer til slettede sektioner s√•som en refereret kolonne. Hele formlen kan ses, mens eksporteringsprocessen forl√łber, og den slettede reference indeholder en indikation (#REF!) til referencen. En #REF! vil tilsvarende blive oprettet til referencen under importeringen.

Importere og eksportere grafikfiler

Som med HTML-dokumenter kan du v√¶lge at bruge et filter med eller uden elementet (LibreOffice Impress) i navnet for at √•bne en LibreOffice grafikfil. G√łr du det uden, vil filen blive √•bnet som et LibreOffice Draw-dokument. Ellers vil en fil gemt af en gammel programversion nu blive √•bnet i LibreOffice Impress.

N√•r du importerer en EPS-fil, bliver en forh√•ndsvisning af grafikken vist i dokumentet. Hvis en forh√•ndsvisning ikke er tilg√¶ngelig, er en pladsholder svarende til st√łrrelsen af grafikken vist i dokumentet. Under Unix og Microsoft Windows kan du udskrive den importerede fil ved at bruge en PostScript-printer.N√•r man eksporterer EPS Grafik, bliver en forh√•ndsvisning oprettet med TIFF eller EPSI format. Hvis en EPS grafik sammen med anden grafik eksporteres i EPS'en formater s√• vil denne fil blive indlejret u√¶ndret i den nye fil.

Multipage-TIFFs er tilladte når grafik bliver importeret eller eksporteret i TIFF format. Billedet hentes som et sæt individuelle billeder i en enkelt fil, for eksempel, de individuelle sider på en fax.

Visse LibreOffice Draw og LibreOffice Impress valgmuligheder kan tilgås via Filer - Eksport. Se eksportindstillinger for yderligere indformation.

PostScript

For at eksportere et dokument eller grafik i PostScript-format:

  1. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du installere en PostScript-printerdriver, såsom Apple LaserWriter driveren.

  2. Udskriv dokumentet med menukommandoen Filer - Udskriv.

  3. Vælg PostScript-printer i dialogen og marker afkrydsningsfeltet Udskrift til fil. En PostScript-fil vil blive oprettet.

St√łt os venligst!