Om filtre til import og eksport

I LibreOffice kan du udover dens egne XML-formater ogsĂĄ ĂĄbne og gemme mange fremmede XML-formater.

Der kan være tilfælde, hvor du selv må vælge filtypen i dialogen Åbn. Hvis du f.eks. har en databasetabel i tekstformat, som du vil åbne som en databasetabel, må du specificere filtypen "Tekst CSV" efter at du har åbnet filen.

BASIC Macros in Microsoft Office Documents

I - Indlæs/gem - VBA-egenskaber kan du angive indstillingerne for VBA-makrokoderne i MS Office-dokumenter. VBA-makroer kan ikke køre i LibreOffice; de skal først konverteres og tilpasses. Ofte vil du kun bruge LibreOffice til at ændre det synlige indhold af en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil og så gemme filen igen i Microsoft Office format uden at ændre de makroer, som de indeholder. Du kan sætte adfærden af LibreOffice som ønsket: Enten gemmes VBA-makroerne i kommenteret form som en subrutine i LibreOffice , og når dokumentet gemmes i MS Office-format bliver de skrevet korrekt tilbage igen, eller du kan vælge at Microsoft Office-makroer bliver fjernet ved indlæsning. Den sidste indstilling er en effektive beskyttelse imod vira i Microsoft Office-dokumenter.

Noter angĂĄende eksterne formater og filtyper

Selv hvis de ikke er installeret, kan nogle filtre vælges i dialogerne Åbn og Gem. Hvis du vælger sådan et filter, vises en besked som siger, at du stadig kan installere filteret, hvis du ønsker det.

Tipikon

Filteret Tekst indkodet hjælper dig med at åbne og gemme tekstdokumenter med en anden skrifttypekodning. Filteret åbner en dialog, der lader dig vælge tegnsæt, standard skrifttyper, sprog og afsnitsskift.


Importere og eksportere i HTML-format

Med LibreOffice Writer, kan du indsætte fod- og slutnoter i dit HTML-dokument. De bliver eksporteret som meta-mærker. Fodnoten og slutnoten bliver eksporteret som Hyperlinks.

Kommentarer bruges til at inkludere ukendte tegn i et HTML-dokument. Alle kommentarer der begynder med "HTML:..." og ender med ">" behandles som en HTML kode, men eksporteres uden disse betegnelser. Flere mærker omkring teksten kan inkluderedes efter "HTML:..." Tegn med accent konverteres til ANSI tegnsættet. Kommentarer oprettes under import (for eksempel til metamærker som ingen plads har i filegenskaberne eller ukendte mærker).

HTML Import på LibreOffice Writer er i stand til læse filer som har UTF-8 eller UCS2-tegnkodning. Alle tegn som findes i ANSI-tegnsættet eller i systemets tegnsæt kan vises.

Når man eksporterer til HTML, bliver tegnsættet valgt i - Indlæs/gem - HTML-kompatibilitet brugt. Tegn som ikke findes der, skrives på en alternativ facon, som er vist korrekt i moderne webbrowsere. Når man eksporterer sådanne tegn, modtager du en passende advarsel.

Hvis du i - Hent/gem - HTML-kompatibilitet vælger Mozilla Firefox eller LibreOffice Writer som eksportindstilling, Under eksport bliver alle vigtige skriftattributter eksporteret som direkte attributter (for eksempel tekstfarve,skriftstørrelse, fed, kursiv og så videre) i CSS1-typografier. (CSS står for Cascading Style Sheets.) Import udføres også efter denne standard.

"Skrifttype" egenskaben svarer til Mozilla Firefox; Det betyder at du før skriftstørrelsen kan angive valgfrie værdier for "skrifttype-typografi" (kursiv, ingen), "skrifttype-variant" (normal, lille-Store bogstaver) og "skrifttype-vægt" (normal, fed).

Hvis LibreOffice Writer er sat som eksportindstilling, bliver størrelser på kontrolfeltet og deres interne marginer eksporteret som typografier (udskrivningsformater). CCS1-egenskaber er baseret på "bredde"- og "højde"-værdier. Egenskaben "Margin" bruges til at sætte ens marginer på alle sidens kanter. Til at lade marginerne være forskellige, bruges egenskaberne "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" og "Margin-Bottom".

Afstandene mellem fra grafik og plugin-moduler til indholdet kan sættes individuelt for eksport til LibreOffice Writer. Hvis top-/bund-margine eller venste-/højre-margin er indstillet forskelligt, eksporteres afstandene i en "TYPOGRAFI"-indstilling for det tilsvarende mærke (tag) som SSC1-størrelsesegenskaber "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" og "Margin-Right".

Rammer understøttes med brug af CSS1-udvidelser til absolut placerede objekter. Dette gælder kun for eksportindstillingerne Mozilla Firefox og LibreOffice Writer. Rammer kan justeres som grafik, og Flydende rammer, medens tegn-kædede rammer ikke er mulige.

Rammer eksporteres som "" eller "

"-mærker (tags), hvis de ikke indeholder kolonner. Hvis de indeholder kolonner, eksporteres de som "".

Måleenheden sat i LibreOffice bruges til HTML-eksport af CSS1 egenskaber. Enheden kan sættes separat for tekst og HTML-dokumenter under - LibreOffice Writer - Generelt eller - LibreOffice Writer/Web. Antallet af eksporterede decimaler afhænger af enheden.

MĂĄleenhed

MĂĄleenhedsnavn i CSS1

Maksimalt antal decimaler

millimeter

mm

2

centimeter

cm

2

Tommer

i

2

pica

pc

2

Punkt

pkt.

1


LibreOffice-websidefilteret understøtter bestemte egenskaber i CSS2. For at bruge disse skal eksport af udskriftslayout imidlertid være aktiveret i - Indlæs/gem - HTML-kompatibilitet. Så kan du i HTML-dokumenter udover HTML-sidetypografi også bruge typografierne "Første side", "Venstre side" og "Højre side". Disse typografier skulle gøre dig i stand til at indstille forskellige sidestørrelser og margener for den første side og for højre- og venstresider ved udskrivning.

Importere og eksportere nummerering

Hvis eksportindstillingen "LibreOffice Writer" er valgt i - Gem/Hent - HTML-kompatibilitet, eksporteres nummereringernes indrykninger som CSS1-egenskaben "margin-left" i

  and
   mærkernes (tags') TYPOGRAFI-attributter. Egenskaben viser forskellen i relation til indrykningen for det næste højere niveau.

   En venstre afsnitsindrykning i nummerering angives som "margen-venstre" CSS1 egenskab. Første-linje indrykninger ignoreres i nummerering og eksporteres ikke.

   Importere og eksportere regnearksfiler

   LibreOffice importerer og eksporterer referencer til slettede sektioner såsom en refereret kolonne. Hele formlen kan ses, mens eksporteringsprocessen forløber, og den slettede reference indeholder en indikation (#REF!) til referencen. En #REF! vil tilsvarende blive oprettet til referencen under importeringen.

   Importere og eksportere grafikfiler

   Som med HTML-dokumenter kan du vælge at bruge et filter med eller uden elementet (LibreOffice Impress) i navnet for at åbne en LibreOffice grafikfil. Gør du det uden, vil filen blive åbnet som et LibreOffice Draw-dokument. Ellers vil en fil gemt af en gammel programversion nu blive åbnet i LibreOffice Impress.

   Når du importerer en EPS-fil, bliver en forhåndsvisning af grafikken vist i dokumentet. Hvis en forhåndsvisning ikke er tilgængelig, er en pladsholder svarende til størrelsen af grafikken vist i dokumentet. Under Unix og Microsoft Windows kan du udskrive den importerede fil ved at bruge en PostScript-printer.Når man eksporterer EPS Grafik, bliver en forhåndsvisning oprettet med TIFF eller EPSI format. Hvis en EPS grafik sammen med anden grafik eksporteres i EPS'en formater så vil denne fil blive indlejret uændret i den nye fil.

   Multipage-TIFFs er tilladte når grafik bliver importeret eller eksporteret i TIFF format. Billedet hentes som et sæt individuelle billeder i en enkelt fil, for eksempel, de individuelle sider på en fax.

   Visse LibreOffice Draw og LibreOffice Impress valgmuligheder kan tilgĂĄs via Filer - Eksport. Se eksportindstillinger for yderligere indformation.

   PostScript

   For at eksportere et dokument eller grafik i PostScript-format:

   1. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du installere en PostScript-printerdriver, sĂĄsom Apple LaserWriter driveren.

   2. Udskriv dokumentet med menukommandoen Filer - Udskriv.

   3. Vælg PostScript-printer i dialogen og marker afkrydsningsfeltet Udskrift til fil. En PostScript-fil vil blive oprettet.