Genvejsmenuer

Klip

Klipper det valgte objekt ud og gemmer det i udklipsholderen. Objektet kan genindsættes fra udklipsholderen ved at bruge Sæt ind.

Sæt ind

Indsætter elementet, som du flyttede til udklipsholderen, i dokumentet. Denne kommando kan kun kaldes, hvis indholdet af udklipsholderen kan indsættes ved markørens aktuelle placering.

Indsæt

Åbner en undermenu i Galleri, hvor du kan vælge imellem Kopier og Kæde. Det valgte Galleri-objekt er enten kopieret ind i det aktuelle dokument, eller en kæde oprettes.

warning

Hvis du har markeret et objekt i dit dokument, vil en ny indsættelse erstatte det markerede objekt.


Baggrund

Indsætter det valgte billede som baggrundsgrafik. Brug undermenuens kommandoer Side eller Afsnit for at definere, om grafikken skal dække hele siden eller kun det aktuelle afsnit.

Kopier

Kopierer det markerede element til udklipsholderen.

Slet

Sletter det aktuelle valg. Hvis der vælges flere objekter, slettes alle. I de fleste tilfælde vises et bekræftelsesspørgsmål, før objekter slettes.

Objektet er enten fysisk slettet fra datamediet eller objektvisning er fjernet, afhængigt af sammenhængen.

Hvis du vælger Slet i Galleri, slettes elementet fra Galleri, men selve filen forbliver urørt.

Åbn

Brug kommandoen Åbn til at åbne det valgte objekt i en ny opgave.

Omdøb

Tillader at et markeret objekt kan omdøbes. Efter at have valgt Omdøb markeres navnet og et nyt kan indtastes direkte. Brug piletasterne for at placere markøren ved begyndelsen eller slutningen af navnet for at slette eller tilføje til navnet eller for at genplacere markøren.

Opdater

Opdaterer visningen i vinduet eller i det markerede objekt.

Forhåndsvisning

Det valgte element vises i Galleriet i maksimal størrelse. Dobbeltklik i forhåndsvisningen for at skifte tilbage til den almindelig visning af Galleri.

Opret kæde

Denne kommando kan aktiveres, hvis et objekt er markeret. En kæde ved navn "Kæde til xxx" (xxx repræsenterer navnet på objektet) vil blive oprettet direkte i det samme katalog som det markerede objekt.

Støt os venligst!