Generel ordliste

Denne ordliste indeholder forklaringer p√• nogle af de vigtigste begreber, som du vil m√łde i LibreOffice.

Brug ordlisten til at slå op i ukendte begreber fra ethvert LibreOffice-program.

Genvejsmenu

For at aktivere genvejsmenuen for et objekt, klik f√łrst p√• objektet med museknap for at v√¶lge det, derefter,. Nogle genvejsmenuer kan kaldes, selv hvis objektet ikke er valgt. Der kan findes Genvejsmenuer n√¶sten alle steder i LibreOffice.

Rulleknap

  1. I formularkontrolelementer er en rulleknap en egenskab for et numerisk felt, valutafelt, datofelt, eller tidsfelt. Hvis egenskaben "Rulleknap" er aktiveret, vil feltet vise et par pilesymboler, der peger til modstående retninger, enten lodret eller vandret.

  2. I Basic-IDE'et er en rulleknap betegnelsen der bruges for det numeriske felt sammen med de to pile.

Du kan skrive en numerisk v√¶rdi i feltet ved siden af rulleknappen, eller v√¶lge v√¶rdien med PIL op eller Pil ned symbolet p√• rulleknappen. P√• tastaturet kan du trykke Pil op og Pil ned tasterne for at √łge eller reducere v√¶rdien. Du kan trykke Page Up og Page Down tasterne for at s√¶tte maksimum og minimum v√¶rdierne.

I feltet ved siden af rulleknapperne defineres numeriske værdier, du kan også definere en Måleenhed, for eksempel, 1 cm eller 5 mm, 12 pt eller 2".

DDE

DDE står for "Dynamic Data Exchange" (Dynamisk dataudveksling), som er en forgænger til OLE, "Object Linking and Embedding" (Objekt kædning og indlejring). Med DDE kædes objekter gennem filreference, men er ikke indlejrede.

Du kan oprette en DDE-k√¶de ved at bruge f√łlgende procedure: Marker celler fra et Calc-regneark, kopier dem ind i udklipsholderen og skift til et andet regneark og v√¶lg Rediger - Inds√¶t speciel. Marker indstillingen K√¶de for at inds√¶tte indholdet som en DDE-k√¶de. N√•r et link aktiveres, l√¶ses det indsatte celleomr√•de fra dets originale fil.

JDBC

Du kan bruge Java Database Connectivity (JDBC) API'et til at skabe forbindelse til en database fra LibreOffice. JDBC-drivere er skrevet i programmeringssproget Java og er platformsuafhængige.

SQL-database / SQL-server

En SQL-database er et databasesystem, som tilbyder en SQL-grænseflade. SQL-databaser bliver ofte brugt i klient/server netværk, hvor forskellige klienter tilgår en central server (for eksempel en SQL-server), hvorfor de også kaldes SQL-server-databaser eller blot SQL-servere.

I LibreOffice kan du integrere eksterne SQL-databaser. Disse kan være placeret på din lokale harddisk såvel som på netværket. Adgang opnås enten gennem ODBC, JDBC eller en "Native" driver, der er integreret i LibreOffice.

Prim√¶rn√łgle

En prim√¶rn√łgle tjener som en entydig identifikator p√• databasefelter. Den unikke identifikation p√• databasefelter bruges i relationsdatabaser for at tilg√• data i andre tabeller. Hvis der laves en reference til en prim√¶rn√łgle fra en anden tabel, kaldes denne en fremmedn√łgle.

I LibreOffice bestemmer du prim√¶rn√łglen i designvisningen af en tabel ved at v√¶lge den relevante kommando fra genvejsmenuen for en r√¶kkeoverskrift for det valgte felt.

Relationsdatabase

En relationsdatabase er en samling af dataelementer, der er arrangeret som et sæt af formelt beskrevne tabeller. Fra disse tabeller kan data tilgås eller arrangeres på mange forskellige måder uden at skulle reorganisere databasens tabeller.

Et relationsdatabasesystem (RDBMS) er et program som lader dig oprette, opdatere og administrere en relationsdatabase. En RDBMS tager Structured Query Language (SQL) sætninger, der er indtastet af en bruger eller indeholdt i et program, og opretter, opdaterer eller giver adgang til databasen.

Et godt eksempel p√• en relationsdatabase kan v√¶re en database, som indeholder tabellerne Kunde, Indk√łb og Faktura. I Fakturatabellen er der ingen aktuelle kunde- eller indk√łbsdata; imidlertid indeholder tabellen referencer i form af relationelle henvisninger, eller en relation, til kunde- og indk√łbstabellernes felter (for eksempel feltet kunde-ID fra kundetabellen).

Objekt

Et objekt er et skærmelement indeholdende data. Det kan referere til programdata såsom tekst eller grafik.

Objekter er uafhængige og påvirker ikke hinanden. Hvilket som helst objekt indeholdende data kan tildeles bestemte kommandoer. For eksempel, et grafikobjekt har kommandoer for billedredigering og et regneark indeholder beregningskommandoer.

Talsystem

Et talsystem defineres af, hvor mange tegn der er tilgængelige til at repræsentere tal. Titalssystemet (det decimale system) er for eksempel baseret på tallene (0..9), det binære system er baseret på tallene 0 og 1 og det heksadecimale system er baseret på 16 tegn (0...9 og A...F).

ASCII

Forkortelse for American Standard Code for Information Interchange (Amerikansk standardkode til informationsudveksling). ASCII er et tegnsæt til visning af skrift på personlige computere. Det består af 128 tegn og inkluderer bogstaver, tal, tegnsætning og symboler. Det udvidede ASCII-tegnsæt indeholder 256 tegn. Hvert tegn er blevet tildelt et entydigt nummer, også kaldet en ASCII-kode.

I HTML-sider bruges kun tegn fra 7-bit ASCII-tegns√¶ttet. Andre tegn s√•som √¶, √ł, √• og tysk omlyd angives ved hj√¶lp af en selvst√¶ndig kode. Du kan indl√¶se udvidede ASCII-kode tegn: LibreOffice-eksportfilteret udf√łrer den n√łdvendige konvertering automatisk.

Formatering

Formatering henviser til det synlige tekstudseende i tekstbehandling eller et DTP-program. Dette inkluderer angivelse af papirformatet, margin, skrifttyper og skrifteffekter, såvel som indrykninger og afstand. Du kan formatere tekst direkte eller med typografier leveret med LibreOffice.

Horeunger og Franske horeunger

Horeunger og Franske horeunger er historiske typografiske termer. En horeunge henviser til en kort linje i slutningen af et afsnit, som n√•r udskrevet, vises alene √łverst p√• en side. En fransk horeunger er derimod den f√łrste linje af et afsnit udskrevet alene ved bunden af en side. I et LibreOffice tekstdokument kan du automatisk forhindre s√•danne forekomster i den √łnskede afsnitstypografi. Da du kan fastsl√• at en minimumsm√¶ngde af linjer skal holdes sammen p√• en side.

Direkte formatering og typografiformatering

Hvis du formaterer et dokument uden typografier, refereres dette som "direkte" formatering. Det betyder, at man retter i teksten eller andre objekter, såsom rammer eller tabeller, direkte - ved at anvende forskellige attributter direkte. Formatet anvendes kun til det valgte område, og alle ændringer skal laves separat. Typografier anvendes på den anden side ikke direkte på teksten, men er i stedet defineret i vinduet Typografier og formatering og så anvendt. En fordel er, at når du ændrer en typografi, vil alle dele af dokumentet, som er tildelt denne typografi, blive modificeret samtidigt.

Du kan fjerne direkte formatering fra dit dokument ved at markere hele teksten med genvejstasterne +A og så vælge Formater - Ryd direkte formatering.

Side linjeafstand (hold register)

I LibreOffice kaldes funktionaliteten Hold register Side linjeafstand.

Side-linjeafstand henviser til de linjernes sammenfaldende aftryk inden for trykfalden p√• siden for- og bagside. Funktionaliteten Side-linjeafstand g√łr det lettere at l√¶se ved af undg√•, at gr√• skygger skinner igennem mellem tekstlinjerne. Udtrykket Side-linjeafstand henviser ogs√• til linjerne i modst√•ende tekstkolonner, hvor linjerne i forskellige kolonner bruger det samme lodrette net og tilpasser dem p√• den m√•de lodret med hinanden.

Udskrivning med Side-linjeafstand er særligt nyttigt til dokumenter, der skal have to sider ved siden af hinanden (for eksempel i en bog eller en brochure), til layouts med flere kolonner og til dokumenter, der er beregnet til dobbeltsidet udskrivning.

Gem relativt og absolut

I forskellige dialoger (for eksempel: Funktioner - Autotekst) kan du vælge, om du vil gemme filer relativt eller absolut.

Hvis du v√¶lger at gemme relativt, vil referencerne til integreret grafik eller andre objekter i dit dokument blive gemt relativt i filsystemet. I dette tilf√¶lde betyder det ikke noget hvor den refererede katalogstruktur er registreret. Filerne vil blive fundet uanset placering, s√• l√¶nge henvisningen forbliver p√• samme drev eller mappe. Det er nyttigt, hvis du vil g√łre dokumentet tilg√¶ngelig for andre computere som kan have en helt anderledes katalogstruktur, andre drevbetegnelser eller andre mappenavne. Det er ogs√• anbefalet at gemme relativt hvis du vil oprette en katalogstruktur p√• en internet-server.

Hvis du fortrækker at gemme absolut, vil alle referencer til andre filer også blive defineret som absolutte, baseret på det pågældende drev, mappe eller rodkatalog. Fordelen er at det dokument, som indeholder referencerne, kan være flyttet til andre biblioteker eller foldere, og referencerne forbliver gyldig.

IME

IME står for Input Method Editor. Et program, som tillader brugeren at indtaste komplekse tegn fra ikke-vestlige tegnsæt med et standard tastatur.

Knibning

Knibning betyder √łgning eller formindskelse af mellemrummet mellem par af bogstaverne for at forbedre tekstens udseende.

Knibningstabellerne indeholder information om hvilke bogstavspar, der kræver mere afstand. Disse tabeller er generelt en del af en skrifttype.

Kæde

Kommandoen Links til eksterne filer findes i menuen Rediger. Kommandoen kan kun aktiveres, når der er mindst et link i det aktuelle dokument. Når du indsætter for eksempel et billede, kan du enten enten indsætte billedet direkte i dokumentet eller indsætte billedet som et link.

N√•r et objekt bliver indsat direkte i et dokument, for√łges dokumentets st√łrrelse (mindst) med antallet af bytes i objektet. Du kan gemme dokumentet og √•bne det p√• en anden computer, og det indsatte objekt vil stadig have den samme placering i dokumentet.

Hvis du inds√¶tter objektet som en k√¶de, bliver kun en henvisning til filens navn indsat. Dokumentets filst√łrrelse for√łges kun med sti- og filhenvisningen. Hvis du √•bner dit dokument p√• en anden computer, skal den k√¶dede fil v√¶re i pr√¶cis den same position som givet af henvisningen, for at objektet i dokumentet vises.

Brug Rediger - Links til eksterne filer til at se, hvilke filer der er indsat som links. Disse links kan fjernes, hvis du vil. Dette vil bryde forbindelsen og indsætte objektet direkte.

Fastg√łring

Nogle vinduer i LibreOffice, for eksempel "Typografier og formatering" og Navigator, kan fastg√łres. Du kan flytte disse vinduer, √¶ndre st√łrrelse p√• dem eller fastg√łre dem til en kant. Til hver kant kan du fastg√łre flere vinduer over og under hinanden eller ved siden af hinanden. Ved at tr√¶kke i rammerne kan du √¶ndre vinduernes st√łrrelse.

For at frig√łre og fastg√łre paneler holder du -tasterne nede og dobbeltklikker p√• et tomt omr√•de p√• vinduet. I vinduet Typografier kan du ogs√• dobbeltklikke p√• den gr√• del af vinduet ved af ikonerne, mens du holder -tasten nede.

OLE

Object Linking and Embedding (OLE)-objekter kan kædes til et måldokument, men kan også være indlejrede. Indlejring indsætter en kopi af objektet og elementer fra kildeprogrammet i måldokumentet. Hvis du vil redigere objektet, aktiveres kildeprogrammet simpelthen ved at dobbeltklikke på objektet.

ODBC

Open Database Connectivity (ODBC) er en standardprotokol, hvormed programmer kan tilg√• databasesystemer. Det foresp√łrgselssprog, der bruges, er Structured Query Language (SQL). I LibreOffice kan du for hver database fastl√¶gge, om der skal bruges SQL-kommandoer for at k√łre foresp√łrgsler. Alternativt kan du bruge den interaktive hj√¶lp til at definere din foresp√łrgsel med museklik og automatisk f√• det oversat til SQL af LibreOffice.

OpenGL

OpenGL er et 3D-grafiksprog oprindeligt udviklet af SGI (Silicon Graphic Inc). To dialekter af dette sprog er almindeligt brugt: Microsoft OpenGL, udviklet for brug under Windows NT, og Cosmo OpenGL skabt af SGI. Den sidstnævnte repræsenterer et uafhængigt grafiksprog for alle platforme og alle slags computere, og er også brugbart på maskiner uden speciel 3D-grafikhardware.

PNG

Portable Network Graphics (PNG) er et grafikfilformat. Filerne er komprimeret med en valgbar komprimeringsfaktor, og i modsætning til JPG-formatet er PNG-filer altid komprimeret uden informationstab.

Fastg√łrelse (skjul automatisk)

På enhver vindueskant, hvortil et andet vindue er fastgjort, vil du se en knap, som giver dig mulighed for at vise eller skjule vinduet.

RTF

Rich Text Format (RTF, rigt tekstformat) er et filformat udviklet til udveksling af tekstfiler. En s√¶rlig funktionalitet er, at formateringen bliver konverteret til direkte l√¶sbar tekstinformation. Dette skaber desv√¶rre ‚Äď i sammenligning med andre filformater ‚Äď relativt store filer.

Komplekst Tekstlayout (CTL)

Sprog med Complex Text Layout (CTL) kan have nogen eller alle af de f√łlgende egenskaber:

I denne version underst√łtter LibreOffice hindi, thai, hebraisk og arabisk som CTL-sprog.

Aktiver CTL-underst√łttelse med - Sprogindstillinger - Sprog.

SQL

Structured Query Language (SQL) er et sprog brugt til databaseforesp√łrgsler. I LibreOffice kan su formulere foresp√łrgsler enten i SQL eller interaktivt med musen.

Bézier-objekt

Udviklet af den franske matematiker Pierre Bézier. En Bézierkurve er en matematisk defineret kurve, der bruges i todimensionelle grafikprogrammer. Kurven defineres ved fire punkter: startpunktet, slutpunktet og to mellemliggende punkter. Bézier-objekter kan ændres ved at flytte disse punkter med musen.

St√łt os venligst!