Omregning mellem måleenheder

I nogle dialoger kan du indtaste måleenheder i indtastningsfelter. Hvis du kun indtaster en numerisk værdi, anvendes standardmåleenheden.

Du angiver standardmåleenheden for Writer-tekstdokumenter i dialogen, som du får ved at vælge - LibreOffice Writer - Generelt. I Calc, Draw og Impress skal du åbne et dokument af den type og så åbne den tilsvarende side med Generelt-siden som i Writer.

I indtastningsfelter for længdeenheder kan du også tilføje enhedens forkortelse i henhold til følgende liste:

Enhedsforkortelse

Forklaring

mm

millimeter

cm

centimeter

tomme eller "

Tommer

pi

pica

pkt.

Punkt


De følgende formler konverterer enhederne:

For eksempel kan du i et tekstdokument åbne Formater - Afsnit - Indrykning og afstand. Hvis du vil rykke det aktuelle afsnit ind med 1 tomme indtaster du 1 tomme eller 1" i feltet "Før tekst". For at indrykke afsnittet med 1 cm indtaster du 1 cm i indtastningsfeltet.

Tipikon

For at indtaste den højeste eller laveste tilladte værdi skal du klikke på den aktuelle værdi og tryk på Page Up-tasten eller Page Down-tasten.


Støt os venligst!