Ofte anvendte knapper

Help

Click the Help button to open the help page associated with the currently open dialog.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Udf√łr

Anvender alle ændringer og lukker guiden.

V√¶rkt√łjslinjer

Ved at klikke p√• pilen ved siden af nogle ikoner √•bner du en v√¶rkt√łjslinje. For at flytte en v√¶rkt√łjslinje skal du tr√¶kke i titellinjen. S√• snart du slipper museknappen, forbliver v√¶rkt√łjslinjen p√• den nye position. Tr√¶k titellinjen til en anden placering eller tr√¶k til en kant af det vindue, hvor v√¶rkt√łjslinjen skal fastg√łres. Luk en v√¶rkt√łjslinje ved at klikke p√• ikonet Luk vindue. G√łr v√¶rkt√łjslinjen synlig igen ved at v√¶lge Vis - V√¶rkt√łjslinjer - (v√¶rkt√łjslinjens navn).

Rulleknap

  1. I formularkontrolelementer er en rulleknap en egenskab for et numerisk felt, valutafelt, datofelt, eller tidsfelt. Hvis egenskaben "Rulleknap" er aktiveret, vil feltet vise et par pilesymboler, der peger til modstående retninger, enten lodret eller vandret.

  2. I Basic-IDE'et er en rulleknap betegnelsen der bruges for det numeriske felt sammen med de to pile.

Du kan skrive en numerisk v√¶rdi i feltet ved siden af rulleknappen, eller v√¶lge v√¶rdien med PIL op eller Pil ned symbolet p√• rulleknappen. P√• tastaturet kan du trykke Pil op og Pil ned tasterne for at √łge eller reducere v√¶rdien. Du kan trykke Page Up og Page Down tasterne for at s√¶tte maksimum og minimum v√¶rdierne.

Hvis feltet ved siden af skalaknappen definerer numeriske værdier, kan du også definere en måleenhed, for eksempel 1 cm, 5 mm, 12 pkt eller 2".

Konverter

Hvis du klikker fremad gennem dialogen, kaldes denne knap N√¶ste. P√• den sidste side har knappen navnet Konverter. Konvertering udf√łres ved at klikke p√• knappen.

Genvejsmenu

For at aktivere genvejsmenuen for et objekt, klik f√łrst p√• objektet med museknap for at v√¶lge det, derefter,. Nogle genvejsmenuer kan kaldes, selv hvis objektet ikke er valgt. Der kan findes Genvejsmenuer n√¶sten alle steder i LibreOffice.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.

Metrisk

Du kan indtaste v√¶rdier i indtastningsfelter med forskellige m√•leenheder. Standardenheder er tommer. Hvis du imidlertid √łnsker en afstand p√• n√łjagtig 1 cm, skriver du "1cm". Flere enheder er tilg√¶ngelige efter konteksten, for eksempel 12 pkt ved 12 punkts afstand. Hvis v√¶rdien af den nye enhed er urealistisk, bruger programmet et foruddefineret maksimums- eller minimumsv√¶rdi.

Luk

Lukker dialogen og gemmer alle ændringer.

Luk

Lukker dialogen.

Anvend

Anvende de tilrettede eller valgte værdier uden at lukke dialogen.

Denne indstilling vises kun for Afsnitstypografi, Rammetypografi og Sidetypografi.

Denne indstilling vises kun for Afsnitstypografi og Tegntypografi.

Formindsk / Udvid

Klik p√• ikonet Formindsk for at reducere dialogfeltet til input-feltets st√łrrelse. Derefter er det lettere at markere den kr√¶vede reference i arket. Ikonerne konverteres s√• automatisk til ikonet Udvid. Klik p√• det for at gendanne dialogfeltet i dets oprindelige st√łrrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

ikonet Formindsk

Formindsk

Ikonet Udvid

Udvid

Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Nulstil

Nulstil √¶ndringer udf√łrt p√• den aktuelle fane til dem, der var g√¶ldende, da denne dialog blev √•bnet.

Nulstil

Indstiller ændringer, der er lavet på det aktuelle faneblad, til de gyldige, da denne dialog blev åbnet. Der vises ikke en bekræftelsesanmodning, når du lukker dialogen.

Standard

Nulstiller de synlige værdier i dialogen til standardinstallations værdier.

warning

En bekr√¶ftelse vises ikke f√łr standarden er genindl√¶st.


Annuller

Lukker dialogen og forkaster ændringer på alle faneblade. Hvis Anvend blev brugt, forkastes ændringer efter den sidste brug af Anvend.

Nulstil

Nulstiller √¶ndrede v√¶rdier p√• det aktuelle faneblad tilbage til de v√¶rdier, der var g√¶ldende, da dialogen blev √•bnet. Hvis Anvend bruges, f√łr dialogen lukkes, nulstilles v√¶rdierne til dem efter den sidste brug af Anvend.

Anvend

Anvender ændringer på alle faneblade uden at lukke dialogen. Kan ikke rulles tilbage med Nulstil.

Nulstil til ophav

Det aktuelle faneblads værdier sættes til dem, der findes på det tilsvarende faneblad i den typografi, der er angivet i "Nedarv fra" under Administration. I alle tilfælde, også når "Nedarv fra" er "- Ingen -", fjernes aktuelle værdier, der er angivet under "Indeholder".

Denne indstilling vises kun ved Afsnitstypografi, Tegntypografi og Rammetypografi.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen, som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Indstillinger

Klik på ikonet Indstillinger for at udvide dialogen til at vise yderligere indstillinger. Klik igen for at gendanne dialogen.

Se ogs√• de f√łlgende funktioner:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Hvis der opstår en fejl, returnerer funktionen en logisk eller numerisk værdi.

(Denne kommando er kun tilgængelig gennem kontekstmenuen).

Ved at dobbeltklikke p√• et v√¶rkt√łj, kan du bruge det p√• flere opgaver. Hvis du v√¶lger v√¶rkt√łjet med enkeltklik, returneres til den seneste tilstand, n√•r opgaven er udf√łrt.

Tryk Skift+F1 og peg på et kontrolelement for at lære mere om det kontrolelement.

Dialogen Indstillingers knapper

Ok

Gem ændringerne på siden og luk dialogen Indstillinger.

Annuller

Luk dialogen Indstillinger og kassér alle ændringer.

Anvend

Anvender de ændrede eller valgte værdier uden at lukke dialogen Indstillinger.

Nulstil

Nulstil √¶ndringer udf√łrt p√• den aktuelle fane til dem, der var g√¶ldende, da denne dialog blev √•bnet.

warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


St√łt os venligst!