Ofte anvendte knapper

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Udfør

Anvender alle ændringer og lukker guiden.

Værktøjslinjer

Ved at klikke på pilen ved siden af nogle ikoner åbner du en værktøjslinje. For at flytte en værktøjslinje skal du trække i titellinjen. Så snart du slipper museknappen, forbliver værktøjslinjen på den nye position. Træk titellinjen til en anden placering eller træk til en kant af det vindue, hvor værktøjslinjen skal fastgøres. Luk en værktøjslinje ved at klikke på ikonet Luk vindue. Gør værktøjslinjen synlig igen ved at vælge Vis - Værktøjslinjer - (værktøjslinjens navn).

Rulleknap

  1. I formularkontrolelementer er en rulleknap en egenskab for et numerisk felt, valutafelt, datofelt, eller tidsfelt. Hvis egenskaben "Rulleknap" er aktiveret, vil feltet vise et par pilesymboler, der peger til modstĂĄende retninger, enten lodret eller vandret.

  2. I Basic-IDE'et er en rulleknap betegnelsen der bruges for det numeriske felt sammen med de to pile.

Du kan skrive en numerisk værdi i feltet ved siden af rulleknappen, eller vælge værdien med PIL op eller Pil ned symbolet på rulleknappen. På tastaturet kan du trykke Pil op og Pil ned tasterne for at øge eller reducere værdien. Du kan trykke Page Up og Page Down tasterne for at sætte maksimum og minimum værdierne.

Hvis feltet ved siden af skalaknappen definerer numeriske værdier, kan du også definere en måleenhed, for eksempel 1 cm, 5 mm, 12 pkt eller 2".

Konverter

Hvis du klikker fremad gennem dialogen, kaldes denne knap Næste. På den sidste side har knappen navnet Konverter. Konvertering udføres ved at klikke på knappen.

Genvejsmenu

For at aktivere genvejsmenuen for et objekt, klik først på objektet med museknap for at vælge det, derefter,. Nogle genvejsmenuer kan kaldes, selv hvis objektet ikke er valgt. Der kan findes Genvejsmenuer næsten alle steder i LibreOffice.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.

Metrisk

Du kan indtaste værdier i indtastningsfelter med forskellige måleenheder. Standardenheder er tommer. Hvis du imidlertid ønsker en afstand på nøjagtig 1 cm, skriver du "1cm". Flere enheder er tilgængelige efter konteksten, for eksempel 12 pkt ved 12 punkts afstand. Hvis værdien af den nye enhed er urealistisk, bruger programmet et foruddefineret maksimums- eller minimumsværdi.

Luk

Lukker dialogen og gemmer alle ændringer.

Luk

Lukker dialogen.

Anvend

Anvende de tilrettede eller valgte værdier uden at lukke dialogen.

Denne indstilling vises kun for Afsnitstypografi, Rammetypografi og Sidetypografi.

Denne indstilling vises kun for Afsnitstypografi og Tegntypografi.

Formindsk / Udvid

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogfeltet til input-feltets størrelse. Derefter er det lettere at markere den krævede reference i arket. Ikonerne konverteres så automatisk til ikonet Udvid. Klik på det for at gendanne dialogfeltet i dets oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

ikonet Formindsk

Formindsk

Ikonet Udvid

Udvid

Eksempelfelt

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

ForhĂĄndsvisning

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Nulstil

Indstiller ændringer, der er lavet på det aktuelle faneblad, til de gyldige, da denne dialog blev åbnet. Der vises ikke en bekræftelsesanmodning, når du lukker dialogen.

Standard

Nulstiller de synlige værdier i dialogen til standardinstallations værdier.

warning

En bekræftelse vises ikke før standarden er genindlæst.


Annuller

Lukker dialogen og forkaster ændringer på alle faneblade. Hvis Anvend blev brugt, forkastes ændringer efter den sidste brug af Anvend.

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier på det aktuelle faneblad tilbage til de værdier, der var gældende, da dialogen blev åbnet. Hvis Anvend bruges, før dialogen lukkes, nulstilles værdierne til dem efter den sidste brug af Anvend.

Anvend

Anvender ændringer på alle faneblade uden at lukke dialogen. Kan ikke rulles tilbage med Nulstil.

Nulstil til ophav

Det aktuelle faneblads værdier sættes til dem, der findes på det tilsvarende faneblad i den typografi, der er angivet i "Nedarv fra" under Administration. I alle tilfælde, også når "Nedarv fra" er "- Ingen -", fjernes aktuelle værdier, der er angivet under "Indeholder".

Denne indstilling vises kun ved Afsnitstypografi, Tegntypografi og Rammetypografi.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen, som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Indstillinger

Klik pĂĄ ikonet Indstillinger for at udvide dialogen til at vise yderligere indstillinger. Klik igen for at gendanne dialogen.

Se også de følgende funktioner:

Søgningen understøtter jokere eller regulære udtryk . Når regulære udtryk er aktiveret, kan du indtaste "al.*", for eksempel for at finde det første sted, hvor "al" følges af vilkårlige tegn. Hvis du vil søge efter en tekst, som også er et regulært udtryk, kan du enten sætte et "\" foran hvert tegn, eller lukke teksten inde i \Q…\E. du kan også slå den automatiske evaluering af jokere eller regulære udtryk til og res i ▸ LibreOffice Calc ▸ Beregn.

warning

Når du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er søgekriterie-strenge, der repræsenterer et regulært udtryk, er det første forsøg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke være et et regulært udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regulære udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejllæses som numerisk, såsom ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Hvis der opstår en fejl, returnerer funktionen en logisk eller numerisk værdi.

(Denne kommando er kun tilgængelig gennem kontekstmenuen).

Ved at dobbeltklikke på et værktøj, kan du bruge det på flere opgaver. Hvis du vælger værktøjet med enkeltklik, returneres til den seneste tilstand, når opgaven er udført.

Tryk Skift+F1 og peg på et kontrolelement for at lære mere om det kontrolelement.

Dialogen Indstillingers knapper

Ok

Gem ændringerne på siden og luk dialogen Indstillinger.

Annuller

Luk dialogen Indstillinger og kassér alle ændringer.

Anvend

Anvender de ændrede eller valgte værdier uden at lukke dialogen Indstillinger.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Støt os venligst!