Side

Denne menu giver kommandoer til håndtering af tegninger samt navigation.

Ny side

Indsætter en blank side efter den valgte side.

Lav kopi af side

Indsætter en kopi af den aktuelle side efter den aktuelle side.

Indsæt Objekter fra fil

Giver dig mulighed for at indsætte hele filen eller specifikke elementer i filen.

Omdøb side

Giv siden et nyt navn.

Slet side

Sletter den aktuelle side

Gem baggrundsbillede

Gemmer baggrundsbillede i det aktuelle .

Angiv baggrundsbillede

Sæt baggrundsbillede.

Egenskaber

Sætter sideretning, sidemargener, baggrund og andre layoutindstillinger.

Masterside

Viser dialogen Tilgængelige Masterdias, hvor du kan vælge et layoutskema til den aktuelle side. Ethvert objekt i side-designet indsæt bag ved objekter på den aktuelle side..

Ny master

Slet master

Masterbaggrund

Masterobjekter

Masterelementer

Flyt

Sidenavigation

Åbner en undermenu til sidenavigation.

Støt os venligst!