Indsæt

Denne menu giver dig mulighed for at indsætte elementer, såsom grafik og hjælpelinjer, i Draw-dokumenter.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Diagram

Indsætter et diagram baseret på data fra en celle eller et tabelområde eller med standard data.

Tabel

Indsætter en ny tabel i det aktuelle dias eller side.

Medier

Undermenuen præsenterer forskellige kilder, som et billede, audio eller video kan indsættes fra.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

IIndsæt fangpunkt/fanglinje

Indsætter et fangpunkt eller en fanglinje (også kaldt hjælpelinje), som du kan bruge til hurtigt at justere objekter.

Lag

Inserts a new layer or modify a layer in the document. Layers are only available in Draw, not in Impress.

Tekstfelt

Indsæt et tekstfelt

Kommentar

Indsætter en kommentar omkring den markerede tekst, præsentationsdias, tegnede side eller på det aktuelle regnearks markørplacering.

Objektramme

Indsætter en flydende ramme i det aktuelle dokument. Flydende rammer bruges i HTML-dokumenter til at vise indhold fra en anden fil.

FontWork

Du kan bruge Fontwork for at oprette grafiske tekst-art-objekter.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Formateringsmærke

Åbner en undermenu for at indsætte specielle formateringsmærker som hårdt mellemrum, blød og hård bindestreg.

Sidetal

Indsæt et tekstfelt med det aktuelle sidetal.

Felter

Oplister generelle felter, som du kan indsætte i dit dias.

Formularkontrol

Denne undermenu indeholder formularkontrolelementer såsom en tekstboks, afkrydsningsfelt, indstillingsknap og en listeboks, som kan indsættes i dokumentet.

Støt os venligst!