Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Tegning indeholder de vigtigste tegneværktøjer.

Markering

Giver dig mulighed for at vælge objekter i det aktuelle dokument.

Ikon

Markering

Rektangel

Tegner et udfyldt rektangel, der hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik der, hvor du vil placere et hjørne af rektanglet, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne et kvadrat, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Tegner en udfyldt oval, der hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik der, hvor du vil tegne en oval, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne en cirkel, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ikon

Ellipse

Tekst

Tegner et tekstfelt der hvor du klikker eller trækker i det aktuelle dokument. Klik hvor som helst i dokumentet og skriv eller indsæt så din tekst.

Ikon

Tekst

Kurve

Kurveikonet på værktøjslinjen Tegning åbner værktøjslinjen Linjer, hvor du kan føje linjer og figurer til det aktuelle dias.

Ikon

Kurve

Forbindelser

Ikon

Forbindelse

Åbn værktøjslinjen Forbindelser, hvor du kan føje forbindelser til objekter i det aktuelle dias. En forbindelse er en linje, som forbinder objekter og forbliver vedhæftet, når objekterne flyttes. Hvis du kopierer et objekt med en forbindelse, kopieres forbindelsen også.

Linjer og pile

Åbner Pile-værktøjslinjen, til indsættelse af linjer og pile.

3D-objekter

Åbner værktøjslinjen 3D-objekter. Objekterne er tredimensionelle med dybde, lyssætning og refleksion. Hvert indsat objekt former som udgangspunkt en 3D-scene. Du kan trykke F3 for at åbne scenen. For disse 3D-objekter kan du åbne dialogen 3D-effekter for at redigere indstillingerne.

Ikon

3D-objekter

Simple figurer

Åbner værktøjslinjen Simple figurer, som du kan bruge til at indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Simple figurer

Simple figurer

Symbolfigurer

Åbner værktøjslinjen Symbolfigurer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Symbolformer

Symbolfigurer

Blokpile

Åbner værktøjslinjen Blokpile, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Blokpile

Blokpile

Rutediagram

Åbner værktøjslinjen Rutediagram, hvorfra du kan indsætte Grafik i dit dokument.

Ikonet Rutediagrammer

Rutediagrammer

Forklaringer

Åbner værktøjslinjen Forklaringer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Udråb

Forklaringer

Stjerner og bannere

Åbner værktøjslinjen Stjerner og bannere, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Stjerner

Stjerner

Punkter

Giver dig mulighed for at redigere punkter på din tegning.

Klæbepunkter

Lader dig redigere klæbepunkter på din tegning.

Til kurve

Konverterer det valgte objekt til en Bézierkurve.

Til polygon

Konverterer det valgte objekt til en polygon (et lukket objekt afgrænset af rette linjer). Udseendet af objektet ændres ikke. Hvis du vil, kan du højreklikke og vælge Rediger punkter for at se ændringerne.

Transformationer

Ændrer formen, retningen eller udfyldningen af de valgte objekter.

Justering

Ændrer justeringen af valgte objekter.

Ikon

Justering

Arranger

Ændrer stablingsrækkefølgen for et valgt objekt.

Ikon

Arranger

Fra fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ikonet Billede

Billede

Indsæt

Ikon

Indsæt

Kontrolelementer

Værktøjslinjen Formularkontrol eller undermenuen indeholder værktøjer, du har brug for til at oprette en interaktiv formular.

Ikonet Vælg

Kontrolelementer

Ekstrudering til/fra

Slår 3D-effekterne til og fra for de valgte objekter.

Støt os venligst!