Vis

Indstiller visningsegenskaberne for Draw-dokumenter.

Normal

Skift til normalvisning af siden.

Masterdias

Skift til masterdiasvisning.

Farve/Gråtoner

Viser dias i farve, gråtoner eller sort og hvid.

panel

Slår panelet til og fra.

Statuslinje

Viser eller skjuler statuslinjen ved den nederste kant af vinduet.

Linealer

Viser eller skjuler linealer ved øverste og venstre eller højre kant af arbejdsområdet.

Gitter

Indstiller visningsegenskaberne for et gitter.

Hjælpelinjer

Angiver skærmindstillingerne for hjælpelinjer.

Navigator

Åbner Navigatoren, hvor du hurtigt kan hoppe til andre dias eller flytte mellem åbne filer.

Zoom

Reducerer eller forstørrer skærmvisningen af LibreOffice

Støt os venligst!