Tilføjelse af tekst

Du kan føje flere slags tekst til en tegning eller en præsentation:

Tilføjelse af et tekstfelt

 1. Klik på ikonet TekstIkon og flyt musemarkøren derhen, hvor du vil indsætte tekstfeltet.

 2. Træk et tekstfelt til den størrelse, som du vil have i dit dokument.

 3. Skriv eller indsæt din tekst i tekstfeltet.

Dobbeltklik på teksten for at redigere den eller dens egenskaber såsom tekststørrelsen eller -farven. Klik på rammen af tekstfeltet for at redigere objektegenskaberne som for eksempel kantfarve eller arrangering foran eller bag andre objekter.

Tilpasning af tekst til rammer

 1. Opret et tekstfelt som beskrevet i trinnene ovenfor.

 2. Med tekstobjektet markeret skal du vælge Formater - Tekst. Dialogen Tekst åbnes.

 3. På fanebladet Tekst skal du rydde afkrydsningsfeltet Tilpas højde til tekst og derefter markere afkrydsningsfeltet Tilpas til ramme. Klik på OK.

 4. Nu kan du ændre størrelsen på tekstfeltet for at ændre størrelsen og formen af tekstens tegn.

Tekst knyttet til grafik

Du kan føje tekst til vilkårlig grafik efter at have dobbeltklikket på grafikken.

For at bestemme placeringen af teksten, skal du bruge indstillingerne i Formater ▸ Tekst.

 1. Du klikker for eksempel på pilen ved siden af ikonet ForklaringIkonfor at åbne værktøjslinjen Forklaring.

 2. Vælg en forklaring og flyt musemarkøren til det sted, hvor du vil have forklaringen til at begynde.

 3. Træk for at tegne forklaringsteksten.

 4. Skriv teksten.

Kopiering af tekst

 1. Marker teksten i dit Writer-dokument.

 2. Kopier teksten til udklipsholderen (Rediger ▸ Kopier).

 3. Klik på den side eller det dias, hvor du vil indsætte teksten.

 4. Indsæt teksten ved at bruge Rediger ▸ Sæt ind eller Rediger ▸ Indsæt speciel.

  Ved at bruge Indsæt speciel kan du vælge det tekstformat, der skal indsættes. Afhængigt af formatet kan du kopiere forskellige tekstattributter.

Importere tekst

 1. Klik på den side eller det dias, hvor du vil importere teksten.

 2. Vælg Indsæt - Fil.

 3. Vælg en tekstfil (*.txt) eller en HTML-fil og klik Indsæt. Dialogen Indsæt tekst åbner. Klik på OK for at indsætte teksten.

Støt os venligst!