Rotering af objekter

Du kan rotere et objekt om dets standardomdrejningspunkt (centrum) eller et omdrejningspunkt, som du angiver.

Ikon

Vælg det objekt, du vil rotere. På værktøjslinjen Transformationer i LibreOffice Draw eller på værktøjslinjen Tegning i LibreOffice Impress klikker du på ikonet Roter.

Flyt markøren til et hjørnehåndtag, så markøren ændrer sig til et rotationssymbol. Træk i håndtaget for at rotere objektet.

Hold Skift-tasten nede for at begrænse rotationen til multipla af 15 grader.

Højreklik på objektet for at åbne kontekstmenuen. Vælg Placering og størrelse ▸ Rotation for at indtaste en præcis rotationsværdi.

Ikon

Træk den lille cirkel i centrum af objektet til en ny placering, for at ændre omdrejningspunktet.

For at skævvride objektet lodret eller vandret, træk i at af sidehåndtagene.

Støt os venligst!