Flytte objekter til et andet lag

Tegninger i LibreOffice Draw understøtter lag.

  1. Klik og hold objektet indtil dets kanter blinker.

  2. Træk objektet til fanebladet med navnet på det lag, du vil flytte det til.

  3. Slip objektet.

Støt os venligst!