Gruppering af objekter

Du kan kombinere flere objekter til en gruppe, så de virker som et enkelt objekt. Du kan flytte og ændre alle objekterne i en gruppe som en enkelt enhed. Du kan også ændre egenskaberne (for eksempel linjestørrelse og fyldfarve) for alle objekter i en gruppe under ét eller for individuelle objekter i en gruppe. Grupper kan være midlertidige eller tildelte:

Grupper kan også være grupperede i andre grupper. Handlinger anvendt på en gruppe påvirker ikke de relative indbyrdes placeringer for de enkelte objekter i gruppen.

For at gruppere objekter:

Ikon

Marker de objekter, du vil gruppere, og vælg Figur ▸ Grupper ▸ Grupper.

For eksempel kan du gruppere alle objekterne i et firmalogo for at kunne flytte og forstørre logoet som et enkelt objekt.

Efter du har grupperet objekter, vil markering af en hvilken som helst del af gruppen markere hele gruppen.

Markering af objekter i en gruppe

Ikon

Du kan vælge enkeltobjekter i en gruppe ved at 'gå ind i' gruppen. Dobbeltklik på en gruppe for at redigere gruppen, og klik på objektet for at vælge det. Du kan også tilføje objekter til eller slette dem fra en gruppe i denne tilstand. Objekterne, som ikke er en del af gruppen, er markeret som inaktive.

Ikon

For at forlade en gruppe, dobbeltklik hvor som helst udenfor gruppen.

Støt os venligst!