Tegning af sektorer og segmenter

Den flydende værktøjslinje Ellipse indeholder værktøjer til tegning af ellipser og cirkler. Du kan også tegne segmenter og sektorer af cirkler og ellipser.

For at tegne en sektor pĂĄ en cirkel eller en ellipse:

 1. Åbn den flydende værktøjslinje Ellipser og klik på et af ikonerne Cirkelsektor eller EllipsesektorIkon. Musemarkøren ændrer sig til et kryds med et lille ikon af en sektor.

 2. Placer markøren ved kanten af cirklen, som du vil tegne og træk for at oprette cirklen.

  Tipikon

  For at oprette en cirkel ved at trække fra centrum, skal du trykke på mens du trækker.


 3. Slip museknappen, når cirklen har nået størrelsen, som du ønsker. En linje svarende til cirkelradiusen vises i cirklen.

 4. Placer markøren, hvor du vil placere den første kant på sektoren og klik.

  Noteikon

  Eftersom radiuslinjen, der følger markøren, begrænses til cirklens grænser, kan du klikke hvor som helst i dokumentet.


 5. Placer markøren, hvor du vil placere den anden kant på sektoren og klik. Den færdige sektor vises.

For at tegne et segment af en cirkel eller ellipse, følg trinnene for oprettelse af en sektor baseret på en cirkel.

For at tegne en bue baseret på en ellipse, vælg et af bueikonerne og følg de samme trin som for oprettelse af en sektor baseret på en cirkel.

Støt os venligst!