Ton over mellem to objekter

Ton over opretter figurer og fordeler dem med ensartede trin mellem to tegneobjekter.

Noteikon

Ton over kommandoen er kun tilgængelig i LibreOffice Draw. Du kan dog kopiere og indsætte objekter, som er tonet over i LibreOffice Impress.


For at krydstone to objekter:

  1. Hold Skift-tasten nede og klik på hvert objekt.

  2. Vælg Figur ▸ Ton over.

  3. Indtast antallet af nye objekter mellem de to oprindelige objekter i feltet Trin.

  4. Klik på OK.

En gruppe som indeholder de to oprindelig objekter og det angivne antal (trin) af overtonede objekter bliver vist.

Illustration af at tone over

Du kan redigere de individuelle objekter i en gruppe ved at vælge gruppen og trykke F3. Tryk +F3 for at forlade grupperedigerings-tilstanden.

Støt os venligst!