Kombinere objekter og danne figurer

Kombinerede tegneobjekter opfører sig som grupperede objekter, undtagen at du ikke kan tilgå gruppen for at redigere de enkelte objekter.

Noteikon

Du kan kun kombinere 2D-objekter.


For at kombinere 2D-objekter:

  1. Marker to eller flere 2D-objekter.

  2. Vælg Modificer - Kombiner.

Til forskel fra objektgrupper overtager et kombineret objekt egenskaberne for det nederste objekt i stablingsrækkefølgen. Du kan opdele kombinerede objekter, men de oprindelige objektegenskaber går tabt.

Når du kombinerer objekter, vises huller, hvor objekterne overlapper.

Illustration til kombinering af objekter

I illustrationen er de ukombinerede objekter til venstre og de kombinerede objekter til højre.

Konstruktion af figurer

Du kan konstruere figurer ved at anvende kommandoen Figurer- Flet, Træk fra og Overskær for to eller flere tegneobjekter.

Noteikon

Figurkommandoer virker kun på 2D-objekter.


Konstruerede figurer overtager egenskaberne fra det nederste objekt i stablingsrækkefølgen.

For at konstruere en figur:

  1. Marker to eller flere 2D-objekter.

  2. Vælg Modificer og et af følgende:

Figurkommandoer

I de følgende illustrationer er originalobjekterne til venstre og de ændrede figurer til højre.

Figurer - Flet

Illustration af at flette figurer

Tilføjer fladen på de valgte objekter til fladen af det nederste objekt i stablingsrækkefølgen.

Figurer ▸ Træk fra

Illustration af at trække figurer fra

Fratrækker fladen på de valgte objekter fra fladen af det nederste objekt i stablingsrækkefølgen.

Figurer - Overskær

Illustration af overlappende figurer

Det overlappende område af de valgte objekter opretter en ny figur.

Området udenfor overlapningen fjernes.

Støt os venligst!