Arrangere, justere og fordele objekter

Arrangere objekter

Hvert objekt, som du placerer i dit dokument, bliver fortløbende stablet ovenpå det foregående objekt. For at omarrangere stablingsrækkefølgen for et valgt objekt skal du gøre følgende.

 1. Klik på det objekt, hvis placering du vil ændre.

 2. Vælg Modificer - Arranger for at få kontekstmenuen frem og vælg en af indstillingerne:

  Placer forrest placerer objektet ovenpå alle andre objekter

  Flyt fremad placerer objektet en plads fremad i rækkefølgen af objekter.

  Flyt bagud placerer objektet en plads tilbage i rækkefølgen af objekter

  Placer bagest placerer objektet bag alle øvrige objekter

  Bagved objekt placerer objektet bag et andet objekt som du vælger.

Arrangerer et objekt bag et andet objekt.

 1. Klik på det objekt, hvis placering du vil ændre.

 2. Vælg Modificer - Arranger for at åbne kontekstmenuen og vælg Bagved objekt. Musemarkøren ændres til en hånd.

 3. Klik på det objekt, som du vil placere det valgte objekt bag.

Bytte om på to objekters rækkefølge

 1. For at markere begge objekter holdes Skift-tasten nede, mens der klikkes på dem.

 2. Vælg Modificer - Arranger for at åbne genvejsmenuen og vælg Omvendt.

Justere objekter

Funktionen Justering lader dig justere objekter i forhold til hinanden eller i forhold til siden.

 1. Vælg et objekt for at justere det til siden eller vælg flere objekter for at justere dem i forhold til hinanden.

 2. Vælg Figur ▸ Juster Objekter og vælg en af justeringsindstillingerne.

Fordele objekter

Hvis du markerer tre eller fler objekter i Draw kan di også bruge kommandoen Fordel elementer til at fordele lodrette og vandrette mellemrum mellem objekterne jævnt.

 1. Vælg tre eller flere objekter, som skal fordeles.

 2. Vælg Modificer - Fordeling.

 3. Vælg den vandrette og lodrette fordelingsindstilling og klik på OK.

Valgte objekter bliver fordelt ligeligt langs den vandrette eller lodrette akse. De to yderste objekter bruges som referencepunkter og flyttes ikke, når kommandoen Fordeling udføres.

Støt os venligst!