Omdøb side

Giv siden et nyt navn.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Side - Omdøb side

Højreklik på sideminiaturen og vælg Omdøb side


Navn

Indtast sidens nye navn.

Støt os venligst!