3D-indstillinger

Værktøjslinjen 3d-indstillinger kontrollerer valgte 3d-objekters egenskaber.

Extrusion On/Off

Slår 3d-effekterne til/fra på de valgte objekter.

Icon Extrusion On/Off

Ekstrudering til/fra

Vip ned

Vipper det valgte objekt 5 grader nedad.

ikonet Vip nedad

Vip nedad

Vip opad

Vipper det markerede objekt 5 grader opad.

ikonet Vip opad

Vip opad

Vip til venstre

Vipper det valgte objekt fem grader mod venstre.

ikonet Vip til venstre

Vip til venstre

Vip til højre

Vipper det markerede objekt fem grader mod højre.

ikonet Vip mod højre

Vip til højre

Dybde

Åbner vinduet Ekstruderingsdybde.

Vælg en ekstruderingsdybde.

ikonet Dybde

Dybde

Angiv en ekstruderingsdybde.

Retning

Åbner vinduet Ekstruderingsretning.

ikonet Retning

Retning

Vælg en retning.

Vælg en perspektivisk eller en parallel ekstruderingsmetode.

Lyssætning

Åbner vinduet Ekstruderingslyssætning.

ikonet Lyssætning

Lyssætning

Vælg en lysretning

Vælg en lysintensitet.

Overflade

Åbner vinduet Ekstruderingsoverflade.

ikonet Overflade

Overflade

Vælg et overflademateriale eller visning af en trådramme

3d-farve

Åbner værktøjslinjen Ekstruderingsfarve.

ikonet Farve

Farve

Støt os venligst!