Vælg Side - Sideegenskaber

Vælg Side - Sideegenskaber og klik så på fanebladet Page

Vælg Side - Sideegenskaber og klik så på fanebladet Baggrund

Vælg Side - Masterside

Vælg Side ▸ Masterdias ▸ Indlæs...

Vælg Side - Ny side

På værktøjslinjen Indsæt klik

Ikonet Ny side

Ny side

Vælg Side - Omdøb side

Højreklik på sideminiaturen og vælg Omdøb side

Vælg Side - Slet side

Højreklik på sideminiaturen og vælg Slet side

Vælg Side - Dupliker side

Vælg Side - Naviger.

Støt os venligst!