Guiden Tabel ▸ Sæt typer og formater

Angiver dine valgte felters feltoplysningerne.

Valgte felter

Vælg et felt for at redigere feltoplysningerne.

^

Klik for at flytte det valgte felt en plads op på listen.

v

Klik for at flytte det valgte felt en plads ned på listen.

Fjern det valgte felt fra listefeltet.

+

Tilføj et nyt datafelt til listefeltet.

Feltoplysninger

Feltnavn

Viser det valgte datafelts navn. Hvis du vil, kan du indtaste et nyt navn.

Felttype

Vælg en felttype.

Autoværdi

Hvis sat til Ja, genereres dette datafelts værdier af databasemotoren.

Indførsel krævet

Hvis sat til Ja, kan dette felt ikke være tomt.

Længde

Angiver datafeltets antal af tegn.

Decimalpladser

Angiver datafeltets antal af tegn. Denne indstilling er kun tilgængelig ved numeriske eller decimale datafelter.

Standardværdi

Angiver standardværdien i et Ja/Nej-felt.

Udtrykket Autoforøgelse

Indtast den SQL-kommandospecifikation, der instruerer datakilden om at automatisk at forøge et angivet heltals-datafelt. For eksampel bruger det følgende MySQL-udtryk udtrykket AUTO_INCREMENT til at forøge feltet "id", hver gang udtrykket opretter et datafelt:

CREATE TABLE "tabel1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

I dette eksempel skal du indtaste AUTO_INCREMENT i udtryksfeltet Autoforøg.

Guiden Tabel ▸ Sæt primærnøgle

Støt os venligst!