Guiden Tabel

Guiden Tabel hjælper dig med at oprette en databasetabel.

Guiden Tabel ▸ Vælg felter

Vælg felter fra de leverede eksempel-tabeller som udgangspunkt for oprettelse af din egen tabel.

Guiden Tabel ▸ Sæt typer og formater

Angiver dine valgte felters feltoplysningerne.

Guide Tabel - Sæt primærnøgle

Angiver et felt i tabellen, der skal bruges som primærnøgle.

Guiden Tabel ▸ Opret tabel

Indtast et navn på tabellen og angiv, om du vil ændre tabellen efter at guiden er afsluttet.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen, som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Udfør

Anvender alle ændringer og lukker guiden.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Guiden Tabel - Vælg felter

Støt os venligst!